Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

De tog kontroll över tandtrollen

Artikeln publicerades:

Alla vill bekämpa tandtrollen. Och alla bidrar på sitt sätt. Det märks slutligen i statistiken. På Boda har andelen kariesfria barn ökat till nästan 70 procent efter ett medvetet arbete av många inblandade.

Ojämlika livsvillkor visar sig också i tandhälsan hos barn upp till sex år. I områden med bättre socioekonomi är tandhälsan generellt sett bättre. I Fristad är till exempel andelen kariesfria sexåringar 92,6 procent och i Dalsjöfors 87,7 procent. Snittet för Västra Götaland är 82,6 procent.

På Boda har man legat runt 55 procent kariesfria sexåringar sedan mätningarna började år 2005. Senaste mätningen visade dock ett trendbrott med 69,2 procent.

– Det blev en rejäl dipp under pandemin då siffran för Boda var 51,3 procent. Men nu har vi sett en klar förbättring, förklarar Andréa Dalberg, klinikchef Folktandvården Boda, som gläds åt resultatet men inte är helt nöjd förrän man på Boda ligger på snittet för regionen.

En lekfull stund när tänderna borstas

På Milstensgårdens förskola på Hässleholmen är engagemanget stort när tandborstarna ställs fram efter lunchen. En klick tandkräm, liten som en lillfingernagel, läggs på tandborstarna som står i namnade tandborstmuggar. Här har man haft så kallad övervakad tandborstning sedan tiotal år tillbaka. Det innebär inte, som man kanske skulle kunna tro, att pedagogerna borstar tänderna på alla barnen. Det skulle i runda slängar handla om över 2 000 tänder som skulle borstas varje dag.

Däremot ser pedagogerna till att barnen lär sig borsta på egen hand. För allt fluor på tänderna gör nytta. Idag är tandborstningen en självklar del av den ordinarie verksamheten och görs efter varje lunch.

– Hos oss är det lika viktigt att jobba med en god tandhälsa som att jobba med språkutveckling. Båda uppgifterna finns i vårt pedagogiska dna, förklarar Fredrik Gieth, rektor på Milstensgårdens förskola.

Strävar mot samma mål

En stor poäng med arbetet på Hässleholmen är att alla bidrar med sin del, Folktandvården, Fritid- och folkhälsoförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Den enskilda förskolan har ställt om sina arbetsuppgifter för att göra tandborstningen möjlig. Och Folktandvårdens egen hälsopromotör har hälsosamtal med familjer och arbetar förebyggande genom att till exempel prata på föräldramöten om hur viktig tandhälsan är. Folktandvården samverkar även med Familjecentralen och BVC.

– Jag upplever att fler ser tänder som en del av kroppen, det påverkar ju allt från sömn och matvanor till lusten att skratta. En god tandhälsa är en av de saker som gör att barn mår bra, säger Andréa Dalberg.

Övervakad tandborstning sker redan på Milstensgårdens förskola, Hässlegårdens förskola, Marklandsparkens förskola och Bäckaryds förskola och fler kan vara på gång.

Två barn som borstar tänderna och en pedagog
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-03] De tog kontroll över tandtrollen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol