Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elever får tycka till om ungdomspolitiska programmet

Artikeln publicerades: 2019-02-26 15.08

Vad tycker Borås ungdomar om stadens ungdomspolitiska program? Den frågan ska elevråden på kommunens grundskolor år 7-9 och gymnasieskolor få chansen att svara på när det nu blivit dags att revidera programmet.

Borås Stads ungdomspolitiska program visar den politiska viljeinriktningen för barn och unga när det gäller områden som utbildning, försörjning, hälsa och trygghet och delaktighet och inflytande. I grunden handlar det om att alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt och goda utvecklingsmöjligheter.

Elevråden får lämna synpunkter

Det nuvarande programmet gäller till och med 2019 och det har därför blivit dags att revidera det. Till sin hjälp med revideringen tar Borås Stad den här gången elevråden i alla kommunens grundskolor år 7-9 och gymnasieskolor, inklusive de fristående skolorna. Elevråden får det gamla programmet och en beskrivning av vad vi vill få in synpunkter på.

- Vi vill veta om det som står i programmet också är det som ungdomarna tycker är viktigt, säger Borås Stads ungdomsstrateg Malin Yderhag. Är det något som är svårt att förstå eller något som saknas?

Jämför med Lupp-undersökningen

Malin kommer sedan jämföra ungdomarnas synpunkter med de resultat som kom fram i Lupp-undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och med rådande forskning. I mitten av mars skickas en första reviderad version ut till elevråden, som de har fram till 30 april på sig att tycka till om.

Förslaget till nytt ungdomspolitiskt program ska därefter ut på remiss till nämnderna innan det tas upp i Kommunstyrelsen och slutligen i Kommunfullmäktige för beslut.

Är du ungdom och vill lämna synpunkter på den lokala ungdomspolitiken utan att gå via skolans elevråd så går det också bra. Mejla då direkt till Malin Yderhag.

- Alla synpunkter är välkomna, vi vill inte utesluta någon, säger Malin.

Ungdomar i Stadsparken.

Nu ska elevråden få tycka till om Borås Stads ungdomspolitiska program.

Senast ändrad: 2019-02-26 15.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-26] Elever får tycka till om ungdomspolitiska programmet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol