Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

En vecka för nytänkande driv

Artikeln publicerades: 2019-09-17 10.57

Vilka nya smarta lösningar på välfärdens utmaningar är på väg att födas? Innovationsveckan kommande månadsskifte förmedlar kunskap.

Anna Ekelund och Maia Sievert, seniorhälsokonsulenter.

Anna Ekelund och Maia Sievert, seniorhälsokonsulenter, och två av trettiotalet talare på Innovationsveckan i Borås, 30 september-3 oktober.

Vad är det för nya idéer som sjuder runt om i landet? Vad är det för smarta lösningar för offentlig sektor som är på väg att förverkligas?

Innovationsveckan i Borås, 30 september till och med 3 oktober på Textile Fashion Center, har kunskap att förmedla.

– Vi har ett trettiotal talare som talar om nya idéer och smartare arbetssätt på olika områden, klimat, social hållbarhet, textil hållbarhet, forskning och så vidare, säger Carola Samuelsson, projektledare vid Innovationsplattform Borås.

– Det är öppna föreläsningar, och jag hoppas att boråsarna är nyfikna på vad som sker, det där som sjuder på olika håll, och tar tillfället att föra en dialog med forskare och andra som man annars inte möter. Det är viktigt att invånarna involveras i ett tidigt skede.

Carola Samuelsson, projektledare.

Carola Samuelsson, projektledare vid Innovationsplattform Borås, hoppas på intresse och nyfikenhet hos boråsarna.

Arrangemanget sker på initiativ från Sveriges kommuner och landsting, SKL, och innovationsmyndigheten Vinnova, och äger rum lokalt och nationellt samtidigt.

­– Det växer och sprudlar i Borås, staden växer på många olika sätt, och tiden är mogen för att göra lite mer. Det måste vi, för välfärden. Kommunen kan inte själv göra allting, vi måste göra saker tillsammans med andra aktörer, och ju bättre vi känner varandra, desto mer kan vi åstadkomma, säger Carola Samuelsson.

Det handlar inte främst om nya tekniska prylar. Innovation i offentlig sektor är lösningar som svarar mot människors och samhällets behov, sådant som kan underlätta vardagen för boråsarna, menar Carola Samuelsson.

Bland programpunkterna:

Hur kan en kommun arbeta för att främja social hållbar utveckling för alla och minimera utanförskap?

Kennert Orlenius, senior professor och biträdande föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås.

Borås Stads välfärdsbokslut

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Borås Stads välfärdsbokslut ger smarta underlag för det arbetet. Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare i Borås Stad.

Klimatet, du, jag och Borås Stad

Klimatförändringen är en stor och global fråga vilket kan skapa uppgivenhet och frustration. Vi bryter ner den stora frågan till hur det ser ut lokalt och vad vi kan göra. Peter Krahl Rydberg, klimatstrateg i Borås Stad.

Så tänker framtidens konsument

Birgitta Losman, projektsamordnare för ansvarighetsområde Konsumtion-Samhällsutveckling på Science Park Borås.

Hur ska framtidens äldreomsorg vara?

Om Vård- och äldreförvaltningens förebyggande arbete för en hållbar framtid. Madelene Alfinsson, Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik, samt Maia Sievert och Anna Ekelund, seniorhälsokonsulenter.

d

Hela programmet hittar du här:

Senast ändrad: 2019-09-17 11.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-17] En vecka för nytänkande driv

g q n C