Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Extern granskning av Vård- och äldreförvaltningen klar

Artikeln publicerades: 2018-03-23 13.00

Styrningen var inte stabil och kommunikationen mellan olika led inom förvaltningen fungerade inte i alla lägen. Det är ett par av slutsatserna i den externa granskningen av Vård- och äldreförvaltningen.

I oktober förra året beslutade Vård- och äldrenämnden att en extern granskning av verksamheterna hemtjänst och vård- och omsorgsboende på Vård- och äldreförvaltningen skulle genomföras. Uppdraget gick till Ernst & Young AB (EY). Nu är konsultrapporten klar.

Granskningsuppdraget bestod av tre delar:

  • Hur styrning, kommunikation och samverkan fungerar.
  • Analys av hur schemaläggning av personal utifrån verksamhetens behov fungerar
  • Kartläggning av hur processen från beställd till utförd insats inom hemtjänsten fungerar

EY har genomfört uppdraget genom dokumentstudier, intervjuer, workshops samt analys av statistik. I den slutrapport som överlämnades till Vård- och äldrenämnden i går pekar EY på saker som inte har fungerat. Man har också hittat saker som i huvudsak fungerar bra och framför allt lämnar företaget förslag på hur Vård- och äldrenämnden tillsammans med förvaltningen kan jobba vidare för att uppnå en bra verksamhet där både brukare och personal är nöjda.

Rapporten beskriver läget i förvaltningen i slutet av 2017. Redan nu har förändringar genomförts, som tyder på att flera problem kommer att försvinna. Ett tydligt exempel är den omorganisation som gjordes 1 februari, då fyra chefsled blev tre, vilket förbättrar möjligheterna för en tydlig styrning och ledning och för ett tydligt informationsflöde i organisationen.

– Flera åtgärder är redan genomförda och ytterligare några är planerade. Jag hoppas att det kommer att märkas i hela organisationen. Framåt kommer arbete att handla mycket om att skapa tillit och delaktighet i förvaltningen, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Förvaltningen har också inlett ett arbete med arbetstidsmodellen, dvs hur arbetstid planeras. Det har funnits ett stort missnöje med detta bland personalen och nu gör man ett omtag, som bland annat innebär att schemaperioderna kan bli längre än fyra veckor och att personalen ska få en bättre kunskap om vad arbetstidsmodellen faktiskt innebär.

– Nämnden är enig i att åtgärder av olika slag är nödvändiga för att skapa stabilitet i förvaltningen. Fokus inom verksamheten ska ligga på vård och omsorg om våra äldre. Vi behöver en bra verksamhet där både de äldre och personalen är nöjd, säger Kerstin Hermansson (C), vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

d

Mer om

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2018-05-21 10.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-03-23] Extern granskning av Vård- och äldreförvaltningen klar

g q n C