Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Familjecentralen Centrum hissar språket

Artikeln publicerades:

Det började som ett uttalat behov och idé på Familjecentralen Centrum som ledde vidare till en omfattande ansökan till Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel (SIM). Och för några veckor sedan kom det glädjande besked att Familjecentralen blivit beviljad medel för sitt projekt Hissa Språket!.

Susanne Nyberg är samordnare på Familjecentralen Centrum och ska också arbeta som projektledare för Hissa språket.

– Vi är superglada, säger Susanne Nyberg. För oss innebär det att vi nu fått en möjlighet att bredda vår verksamhet och tillföra ännu mer kompetens inom ett område där vi identifierat stora behov.

Fokus på barns språkutveckling

Hissa Språket! är ett treårigt samverkansprojekt mellan Borås Stads familjecentraler och Västra Götalandsregionen. I projektet kommer förskollärare, logoped, bibliotekarie, specialpedagog, BHV-sköterskor och socialrådgivare att arbeta tillsammans. Det främsta syftet med projektet är att öka förutsättningarna för att alla barn får en gynnsam språkutveckling.

– Vi kommer bland annat erbjuda föräldrar och barn riktade språkstimulerande insatser som exempelvis högläsningsgrupper, skapande drama, sång- och musiksamling, miniföreläsningar och TAKK (tecken som stöd), berättar Susanne Nyberg.

Bland de planerade aktiviteterna finns också fortbildningar för personalen och utveckling av bibliotekets verksamhet för att stimulera till läsning och utlåning.

– Det handlar också om att identifiera barn och föräldrar som har behov av stöttning och om att öka föräldrarnas medvetenhet om sin egen betydelse för barnets språkutveckling, säger Susanne Nyberg.

På lång sikt förvänts effekten av projektet bland annat bli att den tidiga språkstimulansen bidrar till en ökad delaktighet i samhället och att barnet når skolans mål samt får högre utbildningsnivå. På kort sikt förväntas effekten bland annat bli en ökad kvalitet på den språkstimulans som barnen får i hemmet och att föräldrar stärks i sin roll som viktig språklig förebild.

Information, ikon

Fakta om projektet

Projektet Hissa Språket! startar i januari 2021 och pågår under tre år. Projektet har möjliggjorts genom medel från Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel (SIM) är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg.

Information, ikon

Om Familjecentraler

Barn som läser en bok.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-17] Familjecentralen Centrum hissar språket

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol