Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fler elever i årskurs 9 är godkända till gymnasiet jämfört med föregående år

Artikeln publicerades:

Den lokala statistiken för årets elever i årskurs 9 är sammanställd och visar att gymnasiebehörigheten har ökat med 1,7 procentenheter jämfört med 2021 års resultat.

I år är 82,2 procent av eleverna behöriga till gymnasiet jämfört med 80,5 procent förra året.

– Som ordförande i Grundskolenämnden vill jag ge all personal en stor eloge för ett väl genomfört läsår. Det är glädjande att fler elever än förra året är behöriga till gymnasieskolan. Extra glädjande är att vissa skolor, med tuffare förutsättningar gjort mycket stora förbättringar när det gäller elevernas gymnasiebehörighet, säger Per Carlsson (S), ordförande i Grundskolenämnden.

– Vi har haft besvärliga förutsättningar under pandemin och därför är det särskilt roligt att behörigheten till gymnasiet har ökat. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i grundskolan som arbetar målmedvetet för elevernas kunskapsutveckling, säger Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande i Grundskolenämnden.

Det genomsnittliga meritvärdet, det vill säga betygen omräknat till poäng inför antagningen till gymnasiet, har minskat från 224,9 poäng till 218,8 poäng.

– Jag är nöjd med att vi har kunnat öka gymnasiebehörigheten jämfört med förra året och nått 82,2 procent. Vi har haft ett mycket ansträngt läge under det här läsåret beroende på pandemin, med perioder av hög elev- och personalfrånvaro, säger Hayne Hedin, tillförordnad förvaltningschef för grundskolan.

Enskilda skolors resultat

Behörigheten till gymnasiet

Sandgärdskolan har den högsta andelen gymnasiebehöriga elever, 96,7 procent.

Behörigheten till gymnasiet har ökat mest på Särlaskolan, en ökning med 22,1 procentenheter.

Andelen behöriga till gymnasiet på Engelbrektskolan har minskat med 10,2 procentenheter jämfört med 2021.

Genomsnittligt meritvärde

Sandgärdskolan har det högsta genomsnittliga meritvärdet, 243,5 poäng.

Särlaskolan är den skola där det genomsnittliga meritvärdet har ökat mest, 41,2 poäng.

Erikslundskolans genomsnittliga meritvärde är 34,1 poäng lägre än förra året.

Nu kommer varje skolenhet att analysera sina resultat för att därefter kunna vidta förbättringsåtgärder under läsåret 22/23. Grundskoleförvaltningen kommer också analysera resultaten på övergripande nivå för att planera utvecklingsinsatser för kommande år.

Skolmaterial

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-22] Fler elever i årskurs 9 är godkända till gymnasiet jämfört med föregående år

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol