Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Föräldrar ger rekordhögt betyg till Borås förskolor

Artikeln publicerades:

Varje år får föräldrar som har barn i Borås Stads förskolor möjlighet att tycka till om verksamheten genom att besvara en enkät. Resultatet i årets enkät visar tydligt att föräldrarna är mycket nöjda med förskolans verksamhet. Samtliga frågeområden i enkäten får exceptionellt höga resultat. De områden som berörs är nöjdhet, trygghet, trivsel, samarbete samt utveckling och lärande.

Trots att förskolorna haft mycket goda resultat i föräldraenkäten de senaste åren ökar resultatet ännu mer i år. Att höja sig från den redan höga nivån visar på en genomgående och stabil kvalitet i verksamheten.

– Det är ett otroligt resultat. Jag blir glad och stolt över att föräldrarna verkligen ser och uppskattar det arbete vår fantastiska personal på förskolorna gör, och att barnen i Borås får möta riktigt bra förskolor. Resultatet är en direkt återspegling av det engagemang som rektorer och pedagoger investerar varje dag, och av det utvecklingsarbete som pågår. Det är tydligt att föräldrarna uppskattar och litar på att deras barn trivs, utvecklas och lär sig på förskolan, säger Ina Furtenbach, förvaltningschef på Förskoleförvaltningen.

Årets resultat i korthet:

  • Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn, 99 procent
  • Mitt barn trivs på förskolan, 98 procent
  • Jag tycker att samarbetet med förskolan fungerar bra, 98 procent
  • Mitt barn utvecklas och lär sig på förskolan, 98 procent
  • Jag får information om hur det går för mitt barn på förskolan, 95 procent
  • Jag är nöjd med mitt barns förskola, 97 procent

4 815 föräldrar har svarat på årets enkät, vilket motsvarar 90 procent. Det är en tydlig ökning i antalet svarande. Förra året var svarsfrekvensen 84 procent.

En pedagog och ett barn
Information, ikon

Mer om årets enkät

Mer information om enkäten och resultatet finns att läsa på

Brukarundersökning förskola 2024

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-16] Föräldrar ger rekordhögt betyg till Borås förskolor

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol