Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förskola i Borås är Månadens förskola

Artikeln publicerades: 2017-02-24 10.52

- Stämningen på Skattkistans förskola är unik, säger förskollärare Linda Enander. Nyligen uppmärksammades de som Månadens förskola av Sveriges ledande kompetens- och utvecklingsforum för all personal i förskolan.

Runt lunchtid vilar de yngre barnen och vi får en pratstund med förskollärarna Patrik Lundin, Linda Enander, Marie Jacobsson och förskolechef Catharina Lidstedt Berglund. Bland husets fem avdelningar talas 23 språk av barn och vuxna, här arbetar både män och kvinnor i varierande åldrar med olika kulturell bakgrund. Olikheterna i sig bidrar till den goda stämningen, säger förskollärare Patrik Lundin.
– Förskolan speglar hur samhället ser ut i stort och för barnen blir det naturligt att mötas.

Kollegorna beskriver hur alla blir lyssnade på oavsett om du är barn, vårdnadshavare, personal eller chef. Det fina bemötandet är det de är mest stolta över, vilket smittar av sig på barnen som direkt snappar upp hur de vuxna är mot varandra. Här finns heller ingen Jante.

– Vi lyfter varandra och talar om för varandra när vi gör något bra, precis som vi gör med barnen, säger Marie Jacobsson.

Använder tecken som stöd

I artikeln på Förskoleforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beskrivs hur Skattkistan arbetar för att uppfylla strävansmålen i förskolans läroplan och mot Borås Stads vision Lust att lära – möjlighet att lyckas. För att nämna något är alla pedagoger utbildade i TAKK, för att i samvaro med barnen kunna använda tecken som stöd som komplement till det talade språket. Det är ett stöd för barn som behöver en skjuts i sin språkutveckling och även för dem som har ett annat modersmål än svenska.

Tillsammans med förskolecheferna i området har en specialpedagog från Barnhälsan anordnat kompetensutveckling för pedagogerna inom området Språk.

- Det är otroligt värdefullt för oss att ha tillgång till Barnhälsan, både för att vi får kontinuerlig handledning av en specialpedagog och för att vi har möjlighet att låna språkstimulerande material på Språkoteket. Vi har också ett bra stöd av de olika yrkesgrupperna på Familjecentralen på Sjöbo, säger Linda Enander.

Mot samma mål

Med den nya förskoleförvaltningen som bildades vid årsskiftet får alla pedagoger i staden samma möjligheter till kompetensutveckling, oavsett i vilken del av staden de arbetar.
– Det skapar en likvärdig kvalitet i förskolan, nu jobbar vi alla mot samma mål, säger Catharina Lidstedt Berglund.

Anställda på förskolan Skattkistan står i en dörrpost

Senast ändrad: 2018-05-18 14.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-02-24] Förskola i Borås är Månadens förskola

g q n C