Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förslag: Lägg ner vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31

Artikeln publicerades: 2017-02-23 15.00

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att lägga ner vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31 i Viskafors. Nämnden föreslår också att trygghetsplatserna, som inte är biståndsbedömda, avvecklas. En del av de platser som då frigörs kommer att kunna erbjudas dem som i dag bor på Källebergsgatan 31, och en del kan omvandlas till korttidsplatser för personer med demenssjukdom.

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde den 28 februari kommer nämnden att behandla två frågor som innebär både omstrukturering och avveckling av ett antal platser inom äldreomsorgen i Borås Stad.

Källebergsgatan 31 i Viskafors är ett litet vård- och omsorgsboende med 20 platser. Tio platser, på övervåningen, används inte, av brandsäkerhetsskäl. Utemiljön är inte bra för de återstående tio brukarna och arbetsmiljön för personalen blir lidande på grund av för få platser, eftersom det innebär ensamarbete för nattpersonalen.

– För dem som bor på Källebergsgatan 31 i dag ser vi att de kan få mycket bättre platser på till exempel Fagersro i Viskafors, eller någon annanstans i kommunen om man önskar det. Fagersro är mer komplett än Källebergsgatan 31. Där finns det både en mötesplats för äldre där det ordnas många aktiviteter och en restaurang med eget kök, vilket gör att de boende får mat som inte har behövt transporteras, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Trygghetsplatser omvandlas till mer behövda korttidsplatser

På Fagersro finns i dag, utöver 18 platser på vård- och omsorgsboende, korttidsplatser och trygghetsplatser för somatiskt sjuka. Beläggningen på dessa platser är låg.

Vård- och äldrenämnden föreslår därför att man lägger ner två av trygghetsplatserna för somatiskt sjuka på Fagersro, och sju för personer med demenssjukdom, vilka finns på Bodagatan 36.

Nämnden anser att trygghetsplatserna inte fungerat som det var tänkt, utan används närmast som korttidsplatser, som är biståndsbedömda. Det kan innebära risker både för patientsäkerheten och för rättssäkerheten, eftersom en biståndsbedömning inte är gjord.

Om trygghetsplatserna läggs ner kan det skapas ytterligare korttidsplatser för personer med demenssjukdom på Bodagatan 36. Denna typ av korttidsplatser råder det brist på i Borås Stad. Däremot finns det ett överskott av korttidsplatser för somatiskt sjuka. Därför kan korttidsplatserna på Fagersro tas bort.

Korttidsplatser och trygghetsplatser på Fagersro kan istället bli platser för vård- och omsorgsbonde, vilka då kan erbjudas dem som i dag bor på Källebergsgatan 31.

Källebergsgatan 31

Senast ändrad: 2017-02-23 15.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-02-23] Förslag: Lägg ner vård- och omsorgsboendet Källebergsgatan 31

g q n C