Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Första spadtaget – nu startar bygget av den nya ishallen

Artikeln publicerades:

Nu är bygget av den nya ishallen officiellt i gång. Den 4 april togs det första symboliska spadtaget för ishallen, som väntas stå klar i maj 2024.

På eftermiddagen den 4 april var det dags för det första symboliska spadtaget för bygget av den nya ishallen. Spadtaget markerar att bygget nu officiellt är i gång.

Det har länge funnits ett stort behov av mer isyta i Borås. Vår befintliga ishall är trångbodd och trycket på träningstider är stort. Efter en lång process med planering och förberedelser känns det väldigt bra att bygget av den efterlängtade ishallen nu äntligen är i gång, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Fokus på konståkning

Den nya ishallen kommer bestå av två isytor. I anslutning till den ena isytan kommer det att finnas en läktare med plats för cirka 200 personer. Mellan ishallarna blir det gemensamhetsytor, där det också kommer finnas möjlighet till ett kafé.

Många kommer att ha glädje av den nya ishallen, men när det gäller tid för träning och tävlingar kommer konståkningen att vara prioriterad. Med en ny ishall får konståkningen i Borås bättre möjligheter att utvecklas, vilket också bidrar till en mer jämställd idrott, säger Maria Wallengren, förvaltningschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Föreningarna är med och namnger ishallarna

När bygget är klart kommer Borås att ha två ishallar. Därmed blir frågan om vad hallarna ska heta aktuell. I arbetet med att namnge de båda ishallarna kommer de föreningar som i dag har verksamhet i den befintliga ishallen att involveras.

Förväntas stå klar i maj 2024

Den nya ishallen förväntas stå klar i maj 2024 och det är Wästbygg som är entreprenör.

Hållbarhetsperspektivet är viktigt att lyfta fram. Hallens olika uppvärmningsbehov kommer från den överskottsvärme som skapas vid isproduktionen samt att större delen av takytorna kommer förses med solceller. Samarbetet med Wästbygg fungerar mycket bra och det är positivt att jobba med en entreprenör som likt oss ser fram emot att kunna erbjuda Borås konståkning fina förutsättningar för sin verksamhet, säger Kristoffer Gråhns, projektledare på Lokalförsörjningsförvaltningen.

Första spadtaget togs av Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden, Maria Wallengren, förvaltningschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Ellen Nyman, huvudtränare för Konståkarna Borås, Lennart Reinholdsson, ordförande i Borås Konståkningsklubb och Ann-Marie Lindqvist huvudtränare för Borås Konståkningsklubb.   

Första spadtaget togs av Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden, Maria Wallengren, förvaltningschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Ellen Nyman, huvudtränare för Konståkarna Borås, Lennart Reinholdsson, ordförande i Borås Konståkningsklubb och Ann-Marie Lindqvist huvudtränare för Borås Konståkningsklubb.

Information, ikon

Mer om våra byggprojekt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-05] Första spadtaget – nu startar bygget av den nya ishallen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol