Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Framtidens arbetsmarknad är här

Artikeln publicerades: 2018-05-04 13.58

Borås Stad bjuder in kommunens företagare att diskutera framtidens jobb. Utgångspunkt är en ny stor studie om framtidens arbetsmarknad, med robotar och människor i samspel.

Borås – en smetskapande hub med inslag av småstad?
Kanske låter det inte som något man gör slogan av, men bakom orden döljer sig en spännande genomlysning av vår stad och dess möjligheter.

Formuleringen är hämtad ur Stora Jobbstudien, med underrubriken Framtidens lokala arbetsmarknader och kompetensbehov. Rapporten är framtagen av det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future i samarbete med Borås och ett antal andra städer som vill få en föreställning om arbetslivets framtid.

Det handlar i grunden om hur vi får arbetsmarknaden att fungera väl. Vilka jobb kommer på sikt att minska, eller försvinna, och vilka nya kommer till? Och hur ser vi till att plats och arbetsplats tillsammans blir så attraktiva att de lockar den kompetens staden behöver?
Vilka risker finns i viktiga branscher? Kan en ny textilkris drabba staden? Hur många jobb försvinner när handel och logistik automatiserar?

Från maj och framåt bjuder Borås Stad in kommunens företagare för att under ett antal halvdagsseminarier diskutera de här frågorna utifrån Stora Jobbstudien.
Seminarierna arrangeras i samarbete med vetenskapscentret Navet, och är förlagda till lokalen Kuben.
Vart är då arbetslivet på väg enligt Stora Jobbstudien?

I huvudsak blir det mer digitalt, mer flexibelt och rörligt, mer självgående. Vi kan förvänta oss att möta allt fler maskiner i arbetslivet, robotar, assistenter och avancerade stödverktyg.

Digitalisering och automatisering driver fram ett alltmer självgående och sammanlänkat system mellan människor och maskiner.
Och just därför tyder det mesta på att ”… människan och genuint mänskliga förmågor kommer att stå i fokus”, som rapporten skriver om det framtida arbetslivet.

Vi kommer också i framtiden att möta människor i yrken som kräver hög social förmåga, hög grad av anpassning till den specifika situationen, förmåga till empati och omsorg, fingerfärdighet eller konstnärlighet. I allt högre grad kommer vi att hitta yrken med sådant innehåll.
Vad sägs om de här yrkena? Kreativ och konceptuell tänkare. Praktisk pedagog. Upplevelsemakare. Interaktionsdesigner. Facilitator.
Och de klassiska specialisthantverkare, it-specialister, designers och marknadsförare förstås.

Borås har regionhubbens styrka

Borås har regionhubbens styrka, och är en arbetslivsmotor, konstaterar Stora Jobbstudien, inte minst tack vare närheten till Göteborgsregionen, med vilken kommunen är starkt integrerad.
Allt pekar på att staden kommer att fortsätta växa och bli mer av ”smetskapare”, en av åtta kommuntyper som rapporten identifierar. Den kännetecknas av kvaliteter som nätverk och sammanhang, kunskap, kapital, varumärke och specialisering, och av innovationskapacitet.
Smetskaparen har hög inpendling och mycket infrastruktur. Men Borås har också stark utpendling, och särskilt pendlingsrelationerna med Göteborg blir allt starkare.

Inom kort startar Näringslivsavdelningen i Borås Stad också en hemsida med fokus på Framtidens arbetsmarknad – Stora Jobbstudien. Håll utkik efter den!

Textilmuseet. Bild: Anna Sigge

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2018-05-21 11.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-04] Framtidens arbetsmarknad är här

g q n C

p

Kontakt