Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fyra unga kommunutvecklare har byggt en tillfällig park vid Hallbergsbron

Artikeln publicerades:

Som en del i projektet med den fem kilometer långa parken Viskans park har Borås Stad byggt upp flera olika tillfälliga parklösningar vid och på Hallbergsbron. En av dessa så kallade pocket parks är designad och byggd av fyra feriearbetare som under tre veckor har arbetat som Unga kommunutvecklare.

En tillfällig park som unga kommunutvecklare har byggt.

För tre veckor sedan träffades Clara Holmgren, Elina Sämfors, David Krantz och Victor Persson för första gången. Det de hade gemensamt var att de alla hade sökt till Unga kommunutvecklare och önskat att få arbeta med projektet Bygg en pocket park. Projektet är ett initiativ från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen och är kopplat till Viskans park som ska byggas från Gässlösa till Rya Åsar.

De unga kommunutvecklarna fick själva undersöka vad ungdomar vill ha i en park, genom att skicka ut en enkät och även stå på Hallbergsplatsen och prata med folk som passerade. Utifrån svaren och inspiration de hittade på internet och i den fysiska stadsmiljön tog de fram skisser. Med hjälp återvunnet material som kommunutvecklarna byggde och målade om förverkligade de sina visioner. På mindre än tre veckor förvandlades en tom och asfalterad yta till en färgglad och inbjudande plats för avkoppling.

De unga kommunutvecklarna arbetar sin sista dag på fredag den 2 juli. Då kommer de att presentera sitt arbete för Borås Stads tjänstepersoner. Ungdomarnas undersökningar och slutsatser kommer att vara till stor hjälp vid det fortsatta arbetet med Viskans park.

Det färdiga resultatet går att se på Hallbergsplatsen mellan Viskan och Pallas parkeringsgarage.

Information, ikon

Mer om unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare är ett feriearbete som dessutom syftar till att öka ungas inflytande. Vi vill ta tillvara ungas engagemang och innovationskraft genom att låta unga arbeta med olika utvecklingsfrågor. Uppdragen och arbetsuppgifterna varierar från år till år och har den här gången handlat om bland annat om stadens utveckling, hälsofrågor och kommunen som arbetsgivare.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-07-01] Fyra unga kommunutvecklare har byggt en tillfällig park vid Hallbergsbron

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol