Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Godkänt för Borås socialtjänst i ny undersökning

Artikeln publicerades: 2018-06-14 11.02

Socialtjänsten i Borås Stad fungerar bra. Viktiga funktioner för invånarnas bästa finns på plats. Till exempel finns en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt och familjehemsverksamheten fungerar bra.

I dag presenterade Socialstyrelsen för tredje gången Öppna jämförelser socialtjänst, som är en omfattande undersökning av kommunernas socialtjänst. Undersökningen omfattar alla Sveriges kommuner och ett antal stadsdelar i de större kommunerna.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvården
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  • Våld i nära relationer

En första snabbanalys är gjord

Socialtjänsten i Borås Stad är uppdelad på fyra olika förvaltningar, Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Förvaltningarna har gjort en snabb första gemensam analys av resultaten.

Välfungerande och värdefulla funktioner inom socialtjänsten

Analysen visar att Borås Stad har många funktioner inom socialtjänsten som fungerar bra och som är värdefulla för invånarna, till exempel:

  • Borås Stad har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt
  • Familjehemsverksamheten i Borås Stad har vi positiva svar på samtliga frågor i enkäten
  • Borås Stad har en uppsökande verksamhet inom områdena personer med psykisk funktionsnedsättning, akuta hemlösa och för dem som riskerar att förlora sitt boende.

Förbättringsområden och fortsatt arbete

Analysen visar också på ett antal förbättringsområden. Främst handlar det om att skapa interna samverkansrutiner mellan förvaltningarna. Under hösten fortsätter arbetet i de fyra förvaltningarna med att utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet.

Samtal mellan socionom och klient. 

Senast ändrad: 2018-06-14 11.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-06-14] Godkänt för Borås socialtjänst i ny undersökning

g q n C