Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Götalandsbanan diskuteras åter

Artikeln publicerades: 2019-02-20 11.31

Det rör på sig i frågan om sträckan Göteborg-Borås i det nationella projektet med höghastighetståg på nya stambanor.

Det rör på sig i frågan om sträckan Göteborg-Borås i det nationella projektet med höghastighetståg på nya stambanor. Såväl Trafikverket som politiska aktörer har sedan en tid åter börjat diskutera frågan. Samtidigt står det klart att en byggstart knappast är att vänta före 2027, och då med regionalt fokus. Mycket är oklart.

Trafikverket har meddelat att man kommer att göra en ny lokaliseringsutredning av sträckan Almedal (Mölndal)-Borås, vilket bland annat innebär att man utreder nya och befintliga korridorer (för dragningen av banan) genom Borås, samt ett slutförande av åtgärdsvalsstudien för Kust till kustbanan, stråket Göteborg-Borås.

Trafikverkets utgångspunkt är att detta regionala höghastighetståg endast ska stanna i Mölndal och vid Landvetter flygplats på sin väg mellan Göteborg och Borås. Denna utredningsfas ska enligt Trafikverket vara genomförd 1 september 2022. Därpå följer så kallad tillåtlighetsprövning och järnvägsplanprocessen.

Tågen kommer om arbetet fortskrider planenligt att rulla på den nya banan först en bit in på 2030-talet. Det är inte osannolikt att det då handlar om en kombination av ny bana och upprustad Kust till kustbana. För närvarande diskuterar Trafikverket också med Västra Götalandsregionen om det ska vara fler stationer på sträckan.

Trafikverket menar att detta inte får innebära stora störningar på den genomgående trafiken och att de betydande merkostnaderna för stationer och annat måste finansieras av någon annan part än staten och Trafikverket. För Borås del handlar det främst om att slå vakt om restiden på 35 minuter, vilket innebär ett centralt stationsläge i Borås.

– Vi har diskuterat detta med Västra Götalandsregionen och berörda kommuner, och det råder fullständig enighet om att ett centralt stationsläge i Borås är avgörande. Det finns inga alternativ om man vill ha en fungerande regional trafik, och det beskedet har Trafikverket tagit med sig, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Det så kallade omtaget på lokaliseringsutredningen innebär att möjligheten till stadsutveckling begränsas. I princip allt mellan Simonsland/Knalleland och Gässlösa ligger i tänkbara järnvägskorridorer.

– Om man ändå försöker se det positiva, så är det bra att man åter tar tag i frågan om Götalandsbanan. Och vad gäller korridorutredningen: det som var värdefull mark då är värdefull mark nu, och det som var geotekniska fakta då är samma fakta nu, säger Charlotta Tornvall, strategisk samhällsplanerare i Borås Stad.

Ett höghastighetståg som kör förbi i snabb fart.

Senast ändrad: 2020-02-20 13.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-20] Götalandsbanan diskuteras åter

g q n C