Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gott bemötande och god mat

Artikeln publicerades:

De äldre i Borås, som bor på vård- och omsorgsboende eller som har hemtjänst, anger i mycket hög grad att personalen har ett gott bemötande. De som bor på vård- och omsorgsboende är mer nöjda med maten nu än tidigare. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I det stora hela ligger resultaten för äldreomsorgen i Borås Stad kvar på samma nivå som tidigare. Exempelvis anger 96 % av dem som har hemtjänst och 93 % av dem som bor på vård- och omsorgsboende att de får ett gott bemötande av personalen. Hela sju vård- och omsorgsboenden och 4 hemtjänstgrupper har 99-100 % nöjdhet med bemötandet.

-Dessa siffror visar att vi har medarbetare som har rätt inställning till sina arbetsuppgifter och som är riktigt duktiga på att bemöta alla dem som behöver vår hjälp, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

De sammanlagda resultaten för alla vård- och omsorgsboenden, både de som drivs av Borås Stad och de som drivs i privat regi, ligger på de flesta frågor över rikssnittet. Det gäller till exempel hur maten smakar och hur måltiderna upplevs.

- God mat och trevliga måltider är glädjeämnen i livet. Det känns väldigt bra att det arbete som har gjorts kring dessa frågor de senaste åren ger ett tydligt resultat, säger Johan Wikander (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Utomhusmiljön är viktig för trivseln för dem som bor på vård- och omsorgsboende. I Borås är det en lägre andel som tycker att utomhusmiljön är trivsam jämfört med riket som helhet.

- Utomhusmiljön är en fråga som vi måste jobba gemensamt med tillsammans med fastighetsägarna. Samtidigt gör vi vad vi kan, för även i år väljer vi att satsa en del av nämndens buffert på att förbättra utomhusmiljön runt våra boenden, säger Hans Gustavsson (KD), vice ordförande Vård- och äldrenämnden.

Hemtjänstens resultat ligger i närheten av under eller resultaten för riket. Ett exempel är att 66 % av de svarande i Borås tycker det är lätt att få kontakt med personal vid behov. I riket ligger nivån på 77%.

-I juni tog vård- och äldrenämnden beslut om att se över organisation och arbete inom hemtjänsten. Det arbetet har påbörjats med stor energi efter sommaren. Både chefer och representanter för berörda medarbetare deltar för att vi ska få bästa möjliga resultat. Jag har stora förhoppningar om att det på sikt gör att de som har hemtjänst i Borås blir mer nöjda, säger Maria Jonsson.

Bakgrund

Det är Socialstyrelsen som årligen genomför under sökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? I rapporten har samtliga personer som var 65 år eller äldre och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 31/12 2019 fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomfördes under mars till maj 2020. Socialstyrelsen använder begreppet särskilt boende om de enheter som Borås Stad kallar för vård- och omsorgsboende.

Inom Borås Stad var det 966 personer inom hemtjänsten och 305 personer på särskilt boende som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är 60,3 procent inom hemtjänsten och 43,4 procent på särskilt boende, vilket är högre än riket i snitt.

En paj med lax på.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-25] Gott bemötande och god mat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol