Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Gott bemötande och ökad trivsel

Artikeln publicerades:

De äldre i Borås, som bor på vård- och omsorgsboende eller som har hemtjänst, anger i mycket hög grad att personalen har ett gott bemötande och att de har förtroende för personalen. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I det stora hela ligger resultaten för äldreomsorgen i Borås Stad kvar på samma nivå som tidigare. Exempelvis anger 96 % av dem som har hemtjänst att de får ett gott bemötande av personalen och 88 % av dem som bor på vård- och omsorgsboende att de har förtroende för personalen. Det finns också flera områden där Borås Stad har förbättrat sig jämfört med tidigare.

- När det gäller tillgänglighet till olika personalgrupper, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, ser vi en stor förbättring på vård- och omsorgsboende i årets mätning, vilket är positivt, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Trivseln i de gemensamma utrymmena och med utemiljön runt våra vård- och omsorgsboenden har också ökat i årets mätning.

- Förra året satsade vi en del av nämndens överskott på trivselhöjande åtgärder på våra vård- och omsorgsboenden. Det är roligt att se att de som bor där uppskattar detta, säger Johan Wikander (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Möjligheten att komma ut är viktig för de allra flesta människor.

-På vård- och omsorgsboende jobbar alla målmedvetet med att skapa en meningsfull dag för dem som bor där. Nu ser vi för tredje året i rad en uppåtgående trend där allt fler tycker att möjligheten att komma utomhus är bra, även om vi har en bit kvar till ett riktigt bra resultat på den frågan, säger Hans Gustavsson (KD), vice ordförande Vård- och äldrenämnden.

Mer jämlikt inom staden

Inom hemtjänsten har antalet brukare som bedömer att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter ökat från 72 % till 76 %.

Spridningen i svaren mellan olika hemtjänstgrupper har minskat på många frågor. Likaså har spridning av svar mellan män och kvinnor minskat på flera frågor. En jämlik och jämställd vård och omsorg över hela staden var ett viktigt mål när fackförvaltningarna bildades 2017. Svaren tyder på att det arbete förvaltningen har drivit sedan dess ger resultat, de äldre upplever kvaliteten på insatserna som mer jämn över staden.

Det finns också utvecklingsområden för förvaltningen. Bättre information är ett sådant område både inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboende, till exempel att personalen berättar om tillfälliga förändringar.

Bakgrund:

Det är Socialstyrelsen som årligen genomför under sökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? I rapporten har samtliga personer som var 65 år eller äldre och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 31/12 2018 fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomfördes under mars till maj 2019. Socialstyrelsen använder begreppet särskilt boende om de enheter som Borås Stad kallar för vård- och omsorgsboende.

Inom Borås Stad var det 1048 personer inom hemtjänsten och 389 personer på särskilt boende som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är 63,7 procent inom hemtjänsten och 55,7 procent på särskilt boende, vilket är en ökning jämfört med förra året och högre än riket i snitt.

Två personer vid ett cafébord.

Fika ute på äldreboendet Våglängdsgatan 153.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-27] Gott bemötande och ökad trivsel

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol