Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Granskning av Grundskoleförvaltningen – åtgärder föreslås

Artikeln publicerades:

Granskningen av Grundskoleförvaltningens verksamhet i samband med att en tidigare anställd lärare är dömd för sexuella övergrepp är nu klar. Det oberoende konsultföretaget EY föreslår att Borås Stad genomför åtgärder inom sex områden.

– Vi tar detta på största allvar och har nu gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med samtliga åtgärder som föreslås, säger Per Carlsson (S), Grundskolenämndens ordförande.

Syftet med granskningen var att få klarhet i vilka delar som Grundskoleförvaltningen och den aktuella skolan har brustit.

Rapporten beskriver händelseförloppet, ger en analys och sedan föreslås rekommendationer på förbättringar inom sex områden.

I rapporten framkommer att det funnits en otydlighet hos medarbetarna om vad som omfattar ett olämpligt beteende. Det har också funnits en oklarhet kring vilken kunskap elever haft kring vad som omfattar olämpligt beteende.

Rapporten pekar även på att det har funnits brister i hanteringen av den arbetsrättsliga processen samt att det saknats ett ordnat system för personalärenden. Därutöver har det funnits brister i strukturer och ledarskap.

– Utredningen bekräftar den bild som vi gav redan i höstas; vi har brustit i medvetenhet, vaksamhet och rapportering. Vi kommer att följa rekommendationerna som framgår i rapporten. Det viktiga nu är att vi gör allt vi kan för att det inte ska hända igen, säger Ulf Karlsson, förvaltningschef i Grundskoleförvaltningen.

Förvaltningen kommer nu att:

  • Se över rutiner och processer för arbetsrättsliga ärenden.
  • Säkerställa att det finns ett ordnat dokumentationssystem och överlämningssystem hur personalärenden ska hanteras. Det ska genomföras tillsammans med Personal- och förhandlingsavdelningen i Borås Stad. Syftet är att underlätta dokumentation och överföring av uppgifter kring personalärenden.

  • Säkerställa rutinen för tillsättning av tillförordnad rektor för att på ett bättre sätt formalisera och tydliggöra ansvar.
  • Fortsätta med en utbildning för all personal inom Grundskoleförvaltningen i att bli bättre på att förebygga, upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot elever.
  • Överväga ett utbildningspaket för alla elever om personlig integritet.
Vy över Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-29] Granskning av Grundskoleförvaltningen – åtgärder föreslås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol