Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hälsoenkät skickas ut till boråsare över 65 år

Artikeln publicerades:

Under vecka 48 skickar Borås Stad ut en enkät om hälsa till 6 000 slumpmässigt utvalda boråsare som är 65 år och äldre.

Det är första gången Borås Stad gör så stort utskick om hälsa och välmående till denna åldersgrupp. Enkäten innehåller frågor om olika vanor och hur man uppfattar sin hälsa.

Syftet med undersökningen är att skaffa mer information om hälsa och mående. Resultatet av undersökningen kommer att användas för beslutsfattande och underlag för prioriteringar, svaren är därför mycket betydelsefulla för oss.

Du som svarar är helt anonym och svaren kommer att presenteras på gruppnivå i Borås Stads Välfärdsbokslut.

Enkäten skickas ut tillsammans med ett frankerat svarskuvertet men kan även fyllas i online med en kod. Det finns även hjälp på Träffpunkt Simonsland, Mötesplatser för seniorer, något av biblioteken eller de andra mötesplatserna i Borås.

Två personer som promenerar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-29] Hälsoenkät skickas ut till boråsare över 65 år

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol