Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hälso- och sjukvårdspersonalens villkor i Borås Stad förbättras

Artikeln publicerades: 2017-11-13 10.53

Nu har ytterligare en handlingsplan med förbättrande åtgärder tagits fram, denna gång är det den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalens roller i Borås Stad som ska stärkas. Planen innebär – precis som i de tidigare handlingsplanerna för lärare och för socialsekreterare – förbättringar vad gäller kompetens- och personalförsörjning, arbetsvillkor samt löner.

Arbetet med handlingsplanen har pågått under hösten och har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av förvaltningschefer och fackliga företrädare. Handlingsplanen omfattar hälso- och sjukvårdspersonal från Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen och innebär förbättringar och förstärkningar vad gäller kompetens- och personalförsörjning, arbetsvillkor samt löner. Med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal menas sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

– Det känns bra att vi nu har en tydlig plan för hur vi ska attrahera och rekrytera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal nu och i framtiden. De är en viktig kugge i arbetet med att ge många kommuninvånare omsorg och stöd i livets alla skeden, säger Ulrika Gustafsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Monica Svensson, förvaltningschef på Sociala omsorgsförvaltningen håller med och fortsätter:

– Min förhoppning är att handlingsplanen ska bidra till att yrkesgruppernas arbetsförhållanden hamnar i fokus. Vi har förhoppningsvis pekat ut vad som är viktigt att i dialog och samverkan arbeta vidare med.

Några av de viktigaste inslagen i handlingsplanen är:

 • Särskild lönesatsning för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska göras.
 • Lönespridningen ska ses över där särskild hänsyn tas till medarbetare med längre erfarenhet.
 • En översyn av ingångslöner ska göras så att dessa blir samma för alla tre yrkesprofessioner.
 • Lönehöjning om 500 kronor till medarbetare som gått en funktionsutbildning utifrån verksamhetens behov ska införas.
 • Arbetsvillkoren och arbetstidsmodellerna för kvälls- och nattsjuksköterskor samt bemanningspool ska förbättras.
 • Ersättningen höjs till 1500 kronor för sjuksköterskor som är mentorer.
 • Nya mentorsavtal tas fram även för fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
 • Rekryteringsbonus införs på 15 000 kronor efter tips till sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut som söker och får tillsvidareanställning.
 • Möjlighet till karriärtjänst eller karriäruppdrag ska ges, som innebär specialisering inom yrket. Dessutom ska möjlighet till en forskartjänst utredas.
 • Regelbunden intern kompetensutveckling ges två gånger per termin där legitimerad personal får ta del av nyheter och uppdateringar inom yrkesgruppen.
 • Behovet av kontaktytor mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal ska förtydligas.
 • Under 2018 ska en avgränsad pilotgrupp undersöka hur arbetsuppgifter som inte behöver göras av legitimerad personal kan fördelas till fler medarbetare.
 • Ansvaret för hantering av tjänstebilar ska flyttas så att tid för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter frigörs.
Bild på en fysioterapeut i arbete.

–Det är bra att vi nu lyfter ytterligare personalgrupper, säger kommunchef Svante Stomberg. Vi behöver ständigt satsa på att utveckla oss som arbetsgivare och att vi nu satsar extra på hälso- och sjukvårdspersonal är både viktigt och nödvändigt för att vi ska kunna behålla och attrahera kunniga medarbetare till vår organisation.

Arbetsgruppen som arbetat fram förslagen består av kommunens personalchef Per Olsson, förhandlingschef Annika Dahlén, förhandlingsstrateg Camilla Jansson, förvaltningschefen på Sociala omsorgsförvaltningen Monica Svensson, förvaltningschefen på Vård- och äldreförvaltningen Ulrika Gustavsson, Lena Hedenborn från Sveriges Arbetsterapeuter, Tommy Vilgats från Fysioterapeuterna och Maud Olausson från Vårdförbundet.

–Arbetet i gruppen har fungerat bra och varit konstruktivt. Nu hoppas vi att planen når sitt syfte och vi förväntar oss att arbetet med att verkställa planen snarast påbörjas, säger Maud Olausson från Vårdförbundet.

Nästa steg
Vad som händer nu är att berörda förvaltningschefer tar med sig handlingsplanen och kommer att börja arbeta för att åtgärderna genomförs. Förslagen ryms inom förvaltningarnas befintliga ekonomiska ramar.

Handlingsplanen omfattar sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter på Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Det är dock arbetsgruppens uppfattning att flera av förslagen även kommer omfatta medarbetare som har samma arbetsuppgifter men tillhör andra förvaltningar, till exempel skolsköterskor inom Grundskoleförvaltningen.

d

Mer om

Senast ändrad: 2017-11-13 10.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-13] Hälso- och sjukvårdspersonalens villkor i Borås Stad förbättras

g q n C