Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Höj- och sänkbara trafikpollare i centrum

Artikeln publicerades: 2017-05-13 07.00

Nästa vecka påbörjas installation av så kallade trafikpollare på fem olika ställen i stadskärnan. De sätts upp för att förhindra obehörig trafik att köra in på områden anpassade för fotgängare.

– Planerna på att sätta upp någon form av hinder mot Stora torget påbörjades redan för ett år sedan. Vi vill ha möjlighet att göra allt för att stadskärnan ska vara så säker som möjligt, samtidigt som vi vill förhindra onödigt slitage av tung trafik på gatorna, berättar Jan-Åke Claesson enhetschef på Tekniska Förvaltningens Trafikenhet.

Det är Borås Stads enhet Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och Tekniska förvaltningen som tagit fram ett förslag om att installera höj- och sänkbara trafikpollare runt stadskärnan. Trafikpollare är stadiga stolpar av stål som gjuts i marken för att förhindra obehörig trafik att köra in på områden anpassade för fotgängare. Under våren fattade Tekniska nämnden beslutet och från och med nästa vecka påbörjas arbetet med installation på fem olika ställen i stadskärnan.

Så här kommer det fungera

Till att börja med kommer trafikpollarna endast vara upphöjda vid särskilda tillfällen då mycket människor rör sig i staden, men i förlängningen är tanken att de ska vara upphöjda under dagtid. Då är det endast personer med behörighet, till exempel personal som framför utryckningsfordon, som kan sänka ned pollarna vid behov.

–Tanken är att trafikpollarna ska vara uppe under de tider då flest personer rör sig i stadskärnan, men exakta tider kommer bestämmas i samråd med berörda parter. Fastighetsägare, näringsidkare, och andra som kan komma att påverkas kommer att få särskild information om hur det här kommer att fungera, säger Jan-Åke Claesson.

Trafikpollarna installeras på var sida om Rådhuset från Allégatan, mellan Södra Torget och Sandvalls plats, mellan Österlånggatan och Skolgatan samt mellan Västerbrogatan och Sven Eriksonsgatan. För framkomlighetens skull kommer installationen ske i flera omgångar, men förhoppningen är att allt ska vara klart till den första sommartorsdagen, den 29 juni.

Trafikpollare i stål. 
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-05-14 09.19

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-13] Höj- och sänkbara trafikpollare i centrum

g q n C