Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inbjudan till tidigt informationsmöte om Pulsenområdet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu börjar omvandlingen av Pulsenområdet och vi arbetar just nu med en detaljplan.

Området ligger i centrala delarna av Borås och avgränsas av Sven Eriksonsgatan i norr, och Kyrkogårdsgatan i söder. Motorvägen går rakt igenom i östvästlig riktning. Längs östra sidan av planområdet går Viskan. I området finns bland annat Pulsens verksamheter, restaurang Astern, markparkeringar och en hundrastgård.

Genom området ska den fem kilometer långa Viskans park gå. Målet är att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser. Viskan ska göras mer tillgänglig och området ska bli ännu grönare med hjälp av Viskans park. Tack vare parken ska det dessutom bli ännu smidigare att till fots eller med cykel röra sig till och från Göta.

Nu bjuder vi in till ett digitalt möte där du har möjlighet att få mer information om arbetet och förklara hur processen framöver ser ut. Vi vill också ge dig som bor och verkar i området möjlighet att ge synpunkter i ett tidigt skede.

Flygbild över Pulsenområdet

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-09-22] Inbjudan till tidigt informationsmöte om Pulsenområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol