Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ingen felräkning i valdistriktet Fristad-Gingri

Artikeln publicerades:

Ett av valdistrikten i Borås Stad, Fristad-Gingri, fick under valnatten ett väldigt lågt valdeltagande på endast 37 procent presenterat på Valmyndighetens webbplats. Men sifforna stämmer inte, valdeltagandet i Fristad-Gingri hamnar preliminärt på 82,7 procent. De låga preliminära siffrorna beror inte på felräkning i distriktet, utan troligtvis på en felskrivning vid inrapporteringen.

– Vi har gått igenom det hela noggrant och det finns inga indikationer på att röstmottagarna i valdistriktet Fristad-Gingri har räknat fel. Det felaktiga resultatet rör sig troligen om en felskrivning hos Länsstyrelsen vid inrapporteringen, säger Carl Morberg, kommunsekreterare i Borås Stad.

Stort förtroende för ordföranden och röstmottagarna

Efter rapporteringar i media om det felaktiga resultatet har ordförande i Fristad-Gingri fått personliga anklagelser riktade mot sig.

– Det har kommit till vår kännedom att ordföranden i distriktet har fått motta personliga anklagelser om att allt inte har gått rätt till. Det är djupt beklagligt efter det stora arbete som ordföranden och övriga röstmottagare lade ner under valdagen och den efterföljande natten. Det är också djupt olyckligt eftersom det inte finns något som tyder på att det blivit något fel i Fristad-Gingri vid räkningen, säger Carl Morberg.

– Vi har ett mycket stort förtroende för ordförandens kunskaper och förmåga att organisera arbetet i sitt valdistrikt. Det har vi för alla röstmottagare som har tjänstgjort under valet, tillägger Carl Morberg.

Valkansliet förtydligar vad som har hänt

Valnämndens kansli, som organiserar valets genomförande på lokal nivå, förtydligar vad som har hänt i det aktuella valdistriktet:

  • Valdistriktet Fristad-Gingri hade 1 394 röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige. Av dem var det 635 förtidsröster. Varje valkuvert öppnades och valsedlarna räknades. Totalantalet valsedlar blev då 1 153 stycken.
  • Resultaten för de förifyllda rapportpartierna, övriga partier och underkända valsedlar skrevs in på den förtryckta resultatbilagan. Antalet godkända och underkända valsedlar, enligt vad som framgår av resultatbilagan, rapporterades in till Länsstyrelsen via telefon av ordföranden i valdistriktet. Vid inrapporteringen motläste mottagaren på Länsstyrelsen de rapporterade siffrorna.
  • Siffrorna på resultatbilagan kontrollerades av tjänstemän vid Valnämndens kansli vid inlämnande av materialet till Länsstyrelsen dagen efter valdagen och de överensstämmer med vad som anges ovan.
  • Valdeltagandet i valet till Kommunfullmäktige i Fristad-Gingri blir preliminärt 82,7 procent.
  • Det går inte i dagsläget att fastställa hur felet kan ha uppkommit även om det är troligt att det blivit en felskrivning vid registreringen på Länsstyrelsen.
  • Det inlämnade materialet kommer att granskas och alla valsedlar kontrollräknas, precis som man gör för alla distrikt.
En röstmottagare stoppar ner ett valkuvert i en valurna.

Bild från Valmyndigheten. Fotograf: Fialotta Bratt.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-14] Ingen felräkning i valdistriktet Fristad-Gingri

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol