Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Invigning av det nya naturreservatet Gåshult

Artikeln publicerades:

Iögonfallande ängsblommor, dragspelsmusik, tipspromenad, fika, sommar i luften och glada människor. Det sammanfattar kort invigningen av naturreservatet Gåshult som hölls förra veckan.

Det främsta syftet med naturreservatet är att bevara de artrika ängsmarkerna och ingivningen hölls när ängarna var som allra mest blommande.

Borås Stad köpte Gåshult 2018 av arvingarna till Bengt Moqvist. Bengt skötte gården på ett mycket traditionellt vis med bete och slåtter vilket var en förutsättning för att många sällsynta blommor fått leva kvar.

Efter att Borås Stad köpt marken har den restaurerats för att bli ett naturreservat. Vi har utfört naturvårdsbränning, satt upp stängsel till hagar, gallrat i skogen, byggt spång runt delar av sjön, en grillplats och bänkar att sitta på.

Under invigningen som hölls 28 juni bjöds det på mackor, kaffe, festis och mandelkubb – det senare Bengts favoritdopp.

– Det är framförallt roligt att bevara området och den unika gården för framtida generationer. Det är många arter som annars skulle försvunnit, säger kommunalråd Kerstin Hermansson (C).

Med på invigningen var också representanter från Borås Stad, däribland kommunbiolog Anna Ljunggren och naturvårdskonsulent Kjell Johansson. Även nämndordförande från Tekniska förvaltningen, Jan Idehed (C) och Miljö- och konsumentförvaltningen, Karl-Eric Nilsson (C) deltog.

En historia som stäcker sig lång tillbaka i tiden

Att Bengt Moqvist var en eldsjäl för Gåshult råder det inget tvivel om. Det bekräftas inte minst då han belönades med Miljönämndens miljöpris 2010. Men även tidigare generationers arbete var avgörande för hur platsen ser ut idag.

Redan på 1760-talet bosatte sig de första dokumenterade personerna i Gåshult. Det var makarna Sven Persson och Anna Ericsdotter. I en landskapshistorisk utredning som gjorts av marken nämns att den tunna matjorden skapat stora problem med odling eftersom det är så mycket bergsmark i området. Bönderna har sedan Sven och Annas tid röjt bort stenar och lagt på uppstickande hällar. På ett par ställen har man också konstruerat små stensatta terasskanter för att få några ytterligare kvadratmeter odlingsyta i den bergiga marken. De uppröjda stenarna användes också till stenmurar. Stenmurarna användes som fastighetsgränser och som hagar för djuren och finns kvar än idag.

Därför ska du besöka Gåshult

Efter århundranden av arbete hör idag de gamla slåttermarkerna i Gåshult till länets mest artrika. Reservatet har mycket höga naturvärden med en stor variation av sällsynta växter såsom slåttergubbe, låsbräken, vildlin och en mängd orkidéer (jungfru marie nycklar, nattviol och grön-vit nattviol). Det är också en av de mest tysta platserna i Sjuhärad, så vill du verkligen komma ifrån stadspulsen och ta igen dig, är det hit du ska åka.

Foto: Anne-Marie Widelius och Christian Svensson

Information, ikon

Mer om

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-07-07] Invigning av det nya naturreservatet Gåshult

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol