Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kanadensiskt besök studerar Borås arbete mot våldsbejakande extremism

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stads arbete mot våldsbejakande extremism får internationell uppmärksamhet. Idag är representanter från Kanadas ambassad och Québecs Universitet i Montréal på besök i Borås för att studera kommunens förebyggande arbete och det nära och välfungerande samarbetet med polisen.

– Vi är intresserade av att höra om hur andra arbetar med frågan om våldsbejakande extremism, inte minst när det kommer till att omsätta policyer och riktlinjer till lokalt arbete, säger Eric Petersson, ambassadråd vid Kanadas ambassad i Stockholm.

Fyra personer

Från vänster: Eric Petersson, ambassadråd vid Kanadas ambassad i Stockholm, Peder Englund, avdelningchef för Centrum för kunskap och säkerhet, Borås Stad, professor Ghayda Hassan, Québecs universitet i Montréal och Robert Buswell, politisk handläggare, Kanadas ambassad i Stockholm.

Både Sveriges kommuner och landsting och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har rekommenderat den kanadensiska ambassaden att besöka Borås och avdelningen som arbetar med frågan, Centrum för kunskap och säkerhet, CKS. CKS arbete handlar om att strategiskt och långsiktigt förebygga, förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med andra parter, däribland lokalpolisen i Borås.

–Vi har ett bra samarbete med flera parter, både i Borås och nationellt, berättar Peder Englund, avdelningschef för CKS. Men jag ser också att det är viktigt att samarbeta över nationsgränser och lära av varandra.

Med på mötet fanns även professor Ghayda Hassan som bedriver forskning, utbildning och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Kanada, bland annat via särskilda team som arbetar mot radikalisering, SHERPA.

–Ni har en unik modell för arbetet, till exempel att det är kommunen som leder och driver modellen, säger Ghayda Hassan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-07] Kanadensiskt besök studerar Borås arbete mot våldsbejakande extremism

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol