Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kenneth Lundqvist ny förvaltningschef

Artikeln publicerades: 2018-06-20 16.42

Efter sommaren tillträder nya förvaltningschefen Kenneth Lundqvist sin tjänst på Servicekontoret. Nämndsammanträdet den 23 augusti blir en passande inledning och veckan därpå går han parallellt med tillförordnad förvaltningschef Lars Holmkvist som därefter lämnar över rodret.
– Jag ser verkligen fram emot att börja och lära känna allihop, att få vara med och fortsätta utveckla Servicekontoret i den anda ni har idag och visa hur viktig den här funktionen är, säger Kenneth Lundqvist.

Han är på snabbvisit i Servicekontorets lokaler på Pantängen i början av juni, för att bli intervjuad och därmed presenterad för personalen, innan sommaren. Han hinner också byta några ord med Lars Holmkvist, som med ett leende lovar att sitta vid sidan av skrivbordet och chefsstolen den vecka de har till förfogande för överlämning i augusti.

Kenneth Lundqvist berättar att han har arbetat med att leda och utveckla organisationer under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Genom åren har han bott i olika städer runtom i landet, och har ägt nio hus i allt från Halmstad i söder till Luleå i norr, men är numera Herrljungabo sedan flera år tillbaka. Redan från starten har hans yrkesbana också präglats av en teknisk inriktning.

– Efter lumpen blev jag kvar och utbildade mig till teknisk officer, med inriktning mot flygplansteknik. Jag arbetade inom Flygvapnet fram till 2006, de sista tio åren i Luleå, berättar Kenneth Lundqvist.

Därefter arbetade han på Landvetter i tre år, då han fick en tjänst närmare hemmet i Herrljunga.

– Jag blev teknisk chef i Herrljunga kommunen och hade ansvar för gata, park, vaktmästare, kost, lokalvård – allt som finns här nästan fast i lite mindre skala. Vi var inte mer än 140 anställda där, säger han.

Vana vid köp- och säljsystem

Fem år senare gick Kenneth Lundqvist över till en ännu mindre kommun och började arbeta som vd för bostadsbolaget, Essunga Bostäder AB.

– Mitt uppdrag var att flytta över den tekniska personalen på kommunen till bostadsbolaget och utveckla arbetet med köp- och sälj. I Herrljunga kommun körde de också köp- och säljsystem mellan förvaltningarna, så att hantera sådana kostnader är jag van vid. Och nu har jag hållit på med det i snart sex år, i bostadsbolaget.

Han berättar att företaget ansvarar för egna fastigheter inklusive bostäder, men även kommunens alla fastigheter.

– Vi driftar dem, bygger nytt och projekterar, allt sånt. Dessutom har vi några uppdrag som jag jobbar med, bland annat att ta över lokalvården.

Det är väl en stor fördel att du är införstådd med köp- och säljsystem, eller beställar-/utförarmodellen, som det kallas här, när du tillträder som chef?

– Ja, det tycker jag. Sen tror jag att det är viktigt att ha förståelse för köparna på förvaltningarna också, de måste ju tänka på sin ekonomi. Och det är ju en koncern vi jobbar inom. Vi ska bidra till koncernens framgång, det måste finnas en balans, det är jätteviktigt.

– Vi måste självklart få betalt för det vi gör, vi måste kunna visa upp kvalitet – och det är jag övertygad om att Servicekontoret gör – men det gäller också att förklara det och få förståelse för det.

– Men även kunna säga till de andra förvaltningarna att ”jag förstår också er situation”, för det är ändå tillsammans, inom Borås Stad, som vi ska lösa uppgiften.

Din bakgrund verkar ha många beröringspunkter med Servicekontoret?

– Ja, det kändes hur naturligt som helst faktiskt att söka det här jobbet, säger Kenneth Lundqvist. Det är det här jag gillar, jag älskar det här! Allt från stora maskiner till verkstäder, till hantering av kundrelationer, löne- och datasidan...

Vad ser du särskilt fram emot med att börja arbeta här?

– Att få lära mig nya saker! När man byter jobb får man lära sig nytt. Och så kanske jag tillför något också, jag har ju varit med på några ställen nu. Jag kan se hur man kan göra något smartare, utveckla organisationen, helt enkelt. Att få lära nya människor nya saker, det tycker jag är kul.

Vad tycker du är viktiga egenskaper hos en chef?

– Att vara lojal mot sin uppgift och gör det man blivit tilldelad. Att ha en transparens gentemot sina medarbetare, i den mån det går. Även att följa de lagar, paragrafer och förutsättningar som gäller, till exempel samarbete med facket. Det finns en orsak till varför det finns, och då ska man ha det.

– Det viktigaste är att man är lojal, ärlig och öppen i det man gör, och kan stå för det man gör. Annars blir det jobbigt!

Vad uppskattar du hos dina medarbetare och förväntar dig av dem?

– Ett trevligt bemötande, att de är trevliga mot sina arbetskamrater och skapar en god stämning – det tycker jag är jätteviktigt. Man ska vara lojal mot den uppgift som man jobbar med, och tala om när man tycker att saker och ting skulle kunna göras bättre. Alla har ett ansvar även där, tycker jag. Inte bara göra det man blir tillsagd, utan tänka ”man kanske kan göra så där istället” och vara aktiv i det.

Så du välkomnar idéer?

– Ja, absolut. Alla kan inte genomföras, det vet jag av erfarenhet, men de kan ofta så frön till andra saker som man kan utveckla.

Är det viktigt för dig att vara ute i verksamheten och prata med de anställda?

– Det är jätteviktigt, gå ut och heja och kolla läget, fråga hur det går. Inte bara få veta saker genom sina närmaste underställda chefer, utan också av dem ute i verksamheten.

– Jag vet att man har stora önskemål inledningsvis på en ny chef att vara ute, och sedan slukas man av de dagliga rutinerna, administrationen och mötena. Tiden att vara ute blir mindre och mindre, men jag försöker alltid vara det.

Kenneth Lundqvist
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-06-24 08.07

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-06-20] Kenneth Lundqvist ny förvaltningschef

g q n C