Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kommunfullmäktiges möte - här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

På torsdagskvällen hade Kommunfullmäktige möte. Där diskuterade man bland annat frågan om att rusta upp och anpassa Boråshallen för evenemang.

Borås Basket vill bygga till Boråshallen med en restaurang. Fritids- och folkhälsonämnden vill i samband med det utveckla hallen så att den klarar logistiken vid stora evenemang bättre. Det handlar bland annat om nya toaletter i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av kringliggande ytor. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 8 miljoner kronor för upprustning och anpassning av Boråshallen.

På sammanträdet diskuterades även frågan om bemannad parklek på Stadsparkens lekplats. Där blev beslutet att återremittera ärendet till Tekniska nämnden och Förskolenämnden med uppdraget att ta fram ett förslag på parklek med bemanning.

En sammanfattning av besluten hittar du här.

Du kan också följa sammanträdet i efterhand på webben.

På torsdagskvällen hade Borås Kommunfullmäktige sammanträde.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-18] Kommunfullmäktiges möte - här hittar du besluten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol