Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Onsdagen den 19 juni hade Kommunfullmäktige sammanträde.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Anslagsframställan avseende ombyggnation av Nybron

Totalbudgeten för projektet ”Ombyggnation av Nybron” utökas till 107 miljoner kronor, varav 14 miljoner kronor avser driftkostnader som kommer att avskrivas i Tekniska nämndens bokslut. 26 miljoner kronor av totalbudgeten beviljas för 2024, varav 9 miljoner kronor avser driftkostnader.

Program för Bildningsstaden Borås

Program Bildningsstaden Borås ska gälla till och med 2027. Målet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet för att höja kvaliteten i förskola och skola, med visionen att göra Borås till en framstående stad inom utbildning. Det tidigare Strategin Bildningsstaden gällde från 2020 till 2023. Programmet har utvecklats genom samarbete mellan Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, och det har sedan behandlats i respektive presidium. Programmets övergripande syfte är att identifiera de områden som utbildningsverksamheten i Borås Stad gemensamt ska samarbeta kring under perioden 2024-2027. Resultatet av detta arbete kommer att följas upp inom ramen för varje nämnds systematiska kvalitetsarbete.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2024-06-19Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-24] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol