Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

På måndagen har Kommunstyrelsen haft sammanträde. Där har man bland annat diskuterat ett förvärv av fastigheten Hedagården i Fristad.

Fristad är utpekad som serviceort i Borås Stads översiktsplan och behovet av platser i såväl skola som förskola kommer successivt öka. Förvärvet möjliggör att Asklandaskolan, som angränsar till fastigheten, på sikt kan utöka med ytterligare skollokaler.

På Kommunstyrelsens möte behandlades också en ansökan om planbesked för Sjömarken där exploatören ansöker om att bygga ett flerbostadshus på fastigheten Räveskalla 1:348. Fastigheten används idag som industri.

En sammanfattning av besluten kan du ta del av härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också titta på hela sammanträdet i efterhand via webben.

Kommunstyrelsen

På måndagen hade Kommunstyrelsen möte.

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-16] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol