Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 13 maj sammanträdde Kommunstyrelsen. Här följer en kort sammanfattning av några av ett ärende som Kommunstyrelsen behandlade.

Budgetuppföljningar

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna tertialrapporterna, det vill säga budgetuppföljningarna för årets fyra första månader, för både Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Båda rapporterna visar på ett positivt resultat jämfört med budgeten.

Många ärenden som ska vidare till Kommunfullmäktige

Utöver ovanstående ärende behandlade Kommunstyrelsen en lång rad frågor som ska vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut, till exempel årsredovisningen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 13 maj 2024

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-15] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol