Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 17 juni sammanträdde Kommunstyrelsen. Här följer en kort sammanfattning av några av ett ärende som Kommunstyrelsen behandlade.

Anslutning till länsövergripande strategi jämställt Västra Götaland 2024-2027

Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ska ansluta sig till länsövergripande strategi jämställt Västra Götaland 2024-2027. Borås Stad arbetar med jämställdhet som en del av arbetet med mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen i Västra Götaland lanserade i mars 2024 en länsstrategi kring jämställdhet. Fokusområden i strategin är:

  • Ekonomisk jämställdhet
  • Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
  • Jämställdhetsintegrering inom civil beredskap
  • Hedersrelaterat våld och förtryck

Genom att ansluta sig till Länsövergripande strategi - Jämställt Västra Götaland 2024-2027 får Borås Stad stöd i arbetet med jämställdhet av Länsstyrelsen och tillgång till metoder, arbetssätt, kunskapsstöd samt tillgång till nätverk och kunskapsutbyten.

Förvärv av fastigheten Trandared 4:32 (delar av Kransmossens friluftsområde)

Kommunstyrelsen beslutade att köpa fastigheten Trandared 4:32 för drygt 3 miljoner kronor. Fastigheten är en stadsnära skogsfastighet på omkring 17 hektar. På delar av fastigheten ligger Kransmossens friluftsområde, som är ett stort sammanhängande strövområde med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog. Kommunalägd mark omsluter i stort sett hela fastigheten och den är att betrakta som en viktig strategisk fastighet. Genom att köpa fastigheten tryggas boråsarnas möjligheter till rekreation och tillgänglighetsanpassade friluftsaktiviteter. Ett köp ger också kommunen ett mer sammanhängande markområde och bidrar också till en effektivare skogsskötsel.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 17 juni 2024

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-20] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol