Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 22 maj sammanträdde Kommunstyrelsen. På sammanträdet diskuterades bland annat en om- och tillbyggnad av Erikslundskolan och en ny bedömning av ett samlat skyttecenter.

Om- och tillbyggnad av Erikslundskolan

Kommunstyrelsen godkände en projekteringsframställan om en om- och tillbyggnad av Erikslundskolan för 360 miljoner kronor. Erikslundskolan blir en modern skola för elever i årskurs F-9 samt särskolan årskurs 1-9. Nuvarande skolbyggnad föreslås rivas och ersättas med en ny byggnad på samma plats. Preliminär byggstart är beräknad till juni 2024 och preliminär inflyttning till juni 2026.

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt möte att Kommunfullmäktige ska godkänna projekteringsframställan, under förutsättning att Grundskolenämnden också godkänner förslaget.

Ny bedömning av samlat skyttecenter

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska besluta att upphäva det tidigare beslutet från 2019 om placering av ett samlat skyttecenter. Som en följd av detta ska Fritids- och folkhälsonämnden få i uppdrag att undersöka dels möjligheterna till ett regionalt samarbete vad det gäller ett skyttecenter, dels möjligheterna till en inomhushall för skytteverksamheten.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 22 maj 2023

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-24] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol