Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

På måndagen har Kommunstyrelsen haft sammanträde. På mötet diskuterades bland annat årsredovisningen för 2022 och utbyggnaden av Pantängen där Servicekontoret samlar stor del av sin verksamhet.

Borås Stads årsredovisning 2022

I årsredovisningen 2022 sammanfattar vi året som gick, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Här kan du läsa bland annat om verksamhetens utveckling, händelser av väsentlig betydelse, resultat och ekonomisk ställning, drift- och investeringsredovisning, nämndernas samt bolagens resultat och verksamhet.

I årsredovisningen kan du även läsa om olika delar som ingår i vårt arbete för ett hållbart Borås, däribland Socialt hållbart Borås, arbetet med jämställdhetsintegrering och vårt klimatarbete.

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt möte att Kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen. 

Om- och tillbyggnad av Pantängen

I kvarteret Pantängen på Västerängsgatan 6 i Borås samlar Servicekontoret en stor del av sin verksamhet. Byggprojektets avsikt är att flytta avdelningen Dataservice från kvarteret Nornan till Pantängen. Samtidigt sker en lokalanpassning då Servicekontoret redan idag är trångbodda i den befintliga fastigheten på Pantängen. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Servicenämnden ett investeringsanslag på 61 000 000 kronor för om- och tillbyggnad på Pantängen.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsänds och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 17 april 2023

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-19] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol