Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

På måndagen har Kommunstyrelsen haft sammanträde. På mötet diskuterades bland annat hur det utökade statsbidraget till välfärdstjänsterna ska fördelas, strategi för friluftsliv samt ny idrottshall i Fristad.

Extra medel till välfärden – Kommunstyrelsens förslag till fördelning

Riksdagen beslutade den 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Kommunerna och regionerna står inför stora utmaningar och därför behövs det ett tillskott för att stärka den svenska välfärden.

Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 miljoner kronor i ökade generella statsbidrag från och med 2020. Kommunstyrelsen föreslog hur det utökade statsbidraget ska fördelas till skola, vård och omsorg:

  • Förskolenämnden: 4 miljoner kronor
  • Grundskolenämnden: 7 miljoner kronor
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 5 miljoner kronor
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden: 11 miljoner kronor
  • Sociala omsorgsnämnden: 11 miljoner kronor
  • Vård- och äldrenämnden: 4 miljoner kronor

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Sammanfattning av besluten

För att du ska få en snabb överblick har vi sammanfattat besluten.

Sammanfattning av besluten

Sammanträdet webbsänds och du kan se det i efterhand.

Webbsändning av sammanträdet

Kommunstyrelsen

På måndagen hade Kommunstyrelsen möte.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-03] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol