Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades: 2020-03-03 10.35

På måndagen har Kommunstyrelsen haft sammanträde. På mötet diskuterades bland annat hur det utökade statsbidraget till välfärdstjänsterna ska fördelas, strategi för friluftsliv samt ny idrottshall i Fristad.

Extra medel till välfärden – Kommunstyrelsens förslag till fördelning

Riksdagen beslutade den 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Kommunerna och regionerna står inför stora utmaningar och därför behövs det ett tillskott för att stärka den svenska välfärden.

Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 miljoner kronor i ökade generella statsbidrag från och med 2020. Kommunstyrelsen föreslog hur det utökade statsbidraget ska fördelas till skola, vård och omsorg:

  • Förskolenämnden: 4 miljoner kronor
  • Grundskolenämnden: 7 miljoner kronor
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 5 miljoner kronor
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden: 11 miljoner kronor
  • Sociala omsorgsnämnden: 11 miljoner kronor
  • Vård- och äldrenämnden: 4 miljoner kronor

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Sammanfattning av alla beslut

En sammanfattning av alla ärenden och beslut på mötet kan du ta del av här.

Du kan också titta på hela sammanträdet i efterhand via webben.

Kommunstyrelsen

På måndagen hade Kommunstyrelsen möte.

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-03-03 10.35

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-03] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

g q n C