Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Krisledningsstab aktiveras

Artikeln publicerades:

Med anledning av utvecklingen av coronaviruset aktiverar Borås Stad nu sin krisledningsstab.

– Det är av största vikt att vi samlar våra krafter för att hantera krisen, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson.

– I övrigt följer vi noga den nationella utvecklingen och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Ulf Olsson.

Krisledningsstaben kommer att samordna kommunens vidare hantering av coronakrisen.

– Vi ska arbeta för att minska smittspridningen inom Borås Stads verksamheter och särskilt skydda de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten identifierat. Vi ska också ge stöd till Borås Stads förvaltningar och bolag i krisberedskapsarbetet både vad gäller nuläge och i tänkta framtidsscenarier, säger Stadsdirektören Svante Stomberg.

Borås Stad följer också i övrigt utvecklingen nära och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vy över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-12] Krisledningsstab aktiveras

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol