Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Majoriteten av unga i Borås mår bra och känner sig trygga

Artikeln publicerades:

Majoriteten av unga i Borås mår bra och känner sig trygga i sina hem, skolor och på fritiden. De flesta är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter och uppskattar de möjligheter som finns för en aktiv fritid.

Dock finns det vissa områden, som centrum och kollektivtrafiken, där trygghetskänslan är lägre, särskilt bland tjejer. De flesta unga tycker att Borås är en bra stad att vara ung i, men det finns skillnader mellan olika grupper och områden.

Skolan spelar en central roll i ungas liv och de flesta är nöjda med undervisningen och lärarna. Det finns skillnader i trivsel mellan tjejer och killar, där högstadietjejer är mindre nöjda och rapporterar högre nivåer av skolstress. Tjejer har en sämre självskattad hälsa och en högre förekomst av psykiska och somatiska besvär, exempelvis stress. Trots dessa utmaningar har en stor majoritet av ungdomarna en positiv framtidssyn och många har extrajobb eller sommarjobb.

Detta är några av de resultat som kom fram i Lupp 2023 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som genomförs vart tredje år för att få kunskap om hur unga upplever sina livsvillkor.

Syftet med Lupp är att förbättra ungas villkor i samhället. Rapporten används främst som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i frågor som rör unga, men fungerar också som utgångspunkt för diskussioner och samtal i olika sammanhang.

Tre tjejer och två killar framför ett större flerfamiljshus.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-18] Majoriteten av unga i Borås mår bra och känner sig trygga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol