Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Maria Jonsson – ny förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen

Artikeln publicerades: 2018-05-07 15.46

Idag den 7 maj har Kommunstyrelsen beslutat att anställa Maria Jonsson som ny förvaltningschef för Vård- och äldreförvaltningen.

Maria Jonsson kommer till Borås Stad och Vård- och äldreförvaltningen med många års chefserfarenhet inom äldreomsorgen. Idag är hon sektorschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsverksamhet i Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning. Tidigare har hon också varit tillförordnad socialchef och verksamhetschef för äldreomsorgen i Ulricehamns kommun, sektorschef i annan stadsdel i Göteborg, verksamhetschef och enhetschef i Göteborg och några kranskommuner, allt inom äldreomsorgen.

Maria Jonsson har varit chef i 18 år och hälften av den tiden har hon varit chef för chefer och jobbat med övergripande och strategiska frågor.

Hon har följt utvecklingen inom Vård- och äldreförvaltningen lite på avstånd och tagit del av den resan förvaltningen har gjort under 2017 och hittills 2018.

– Det är positivt att förvaltningen har hittat nya sätt att mötas under 2018. Det finns säkert mycket som är bra inom förvaltningen och det ska vi bygga vidare på. Men vi får inte heller blunda för det som måste fortsätta utvecklas, säger Maria Jonsson.

Maria Jonsson ser att det finns stora utmaningar att ta tag i, och de är generella för hela landet. Med allt fler äldre människor i befolkningen så gäller det att hitta nya sätt att arbeta, att använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt och att använda välfärdsteknik där det är bra.

Maria Jonsson tillträder den 27 augusti.

Maria Jonsson, blivande förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Maria Jonsson, blivande förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

d

Mer om Vård- och äldreförvaltningen

 • Vård- och äldreförvaltningen arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag.
 • Förvaltningen ansvarar för:
  Vård- och omsorgsboenden
  Hemtjänst
  Hälso- och sjukvård inom sitt verksamhetsområde
  Förebyggande hälsoarbete för äldre, till exempel i form av öppna mötesplatser 65+
 • Antal anställda: Cirka 2 200
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2018-05-07 15.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-07] Maria Jonsson – ny förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen

g q n C