Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Något lägre valdeltagande

Artikeln publicerades:

Valdeltagande i Borås minskade en aning vid EU-valet i år jämfört med EU-valet 2019.

Totalt var det 44 652 boråsare som använde sin rättighet att rösta, vilket innebär att valdeltagande var 52,19 %. Vid EU-valet 2019 var valdeltagandet 53,77 %.

Valdeltagande i Borås ligger lite lägre än snittet för riket. Även i riket som helhet minskade valdeltagandet. Minskningen är något mindre i Borås än i riket.

Mer än hälften av alla som röstade valde att göra det i förtid. Populäraste förtidsröstningslokalen var den på Stora torget. Näst populärast var den i Knalleland. Även årets nyhet, valbussen, visade sig också vara mycketuppskattad. Omkring 1800 personer valde att lägga sin röst på något av valbussens alla stopp under förtidsröstningsperioden.

-Det är roligt att så många uppskattade valbussen. Jag hoppas att vi kan köra med en sådan nästa gång det är dags för val 2026, säger Anna Enochsson, valledare i Borås Stad.

Valdeltagandet i Borås

Lägst valdeltagande i Borås

Tabell som visar de tre distrikten med lägst valdeltagande samt förändringen från valet 2019

Valdistrikt

Valdeltagande 2024

Förändring sedan valet 2019

Hässleholmen-Tunnlandsgatan

25,44 %

- 0,17 %

Hässleholmen- Distansgatan

27,13 %

+ 0,28 %

Hässleholmen-Våglängdsgatan

27,44 %

+ 2,51 %

Högst valdeltagande

Tabell som visar de tre distrikten med högst valdeltagande samt förändringen från valet 2019

Valdistrikt

Valdeltagande 2024

Förändring sedan valet 2019

Sjömarken Norra

66,38 %

Distrikt förändrat, jämförelse ej möjlig

Hestra Parkstad

66,51 %

+ 0,29 %

Sandared Östra

67,34 %

+ 0,43 %

Projekt för att främja valdeltagandet

Borås Stad har haft ett projekt för att främja valdeltagandet. Projektet har vänt sig till alla invånare men det har också haft särskilt fokus på områden med lågt valdeltagande, unga förstagångsväljare och nya medborgare. Utvärderingen av projektet inte är klar men vi vet att instserna har varit synliga, många boråsare har uppmärksammat dem.

-Det är oroande att valdeltagande sjunker både i Borås och nationellt. De stora skillnaderna i valdeltagande mellan olika distrikt i Borås är ett exempel på att vi har en segregerad stad. Olika socioekonomiska förutsättningar hänger ihop med hur benägen man är att gå och rösta. Samtidigt ser vi faktiskt att valdeltagande ökar i två av distrikten på Hässleholmen, vilket är positivt, även om valdeltagandet fortfarande är lågt där, säger Melissa Lennartsson, projektledare vid valkansliet.

En stadsbuss som är dekorerade i rosa där det står Valbuss - här kan du rösta

Valbuss på väg.

Information, ikon

Mer om EU-valet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-17] Något lägre valdeltagande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol