Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Närmare väg till de förtroendevalda

Artikeln publicerades: 2017-06-02 16.04

Skolan, vården och omsorgen har det redan. Nu har även förskolorna i Borås fått kontaktpolitiker, alltså förtroendevalda som har särskilt ansvar för att följa några verksamheter.

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker, men ute i verksamheterna kan de kännas långt borta. Nämndens presidium är regelbundet ute i verksamheterna, men för varje fritidspolitiker är det svårt att lära känna alla verksamheter under nämndens ansvar. Det finns till exempel närmare hundra kommunala förskolor i Borås. Därför finns kontaktpolitiker i skolan, i vård- och äldreförvaltningen och nu även i förskolan.

Varje förskola kommer att ha kontakt med tre politiker ur nämnden. Dessa tre ska särskilt följa och informera sig om ”sina” förskolors verksamhet och resultat, göra årliga verksamhetsbesök, vara kontaktpolitiker för förskolornas Grön flagg-arbete samt dela med sig av sina erfarenheter till övriga nämnden.
- Det här är en möjlighet för oss att komma närmare verksamheten, lyssna och föra dialog med de som arbetar i förskolan. Det ger oss mer kunskap och bättre underlag för att ta beslut, och det förbättrar möjligheterna till ökad måluppfyllelse och ökad kvalitet i undervisningsprocesserna, säger Leif Johansson (S), ordförande i Förskolenämnden.

Marie Fridén (M) är förste vice ordförande i samma nämnd och har positiva erfarenheter från arbetssättet efter sin tid i dåvarande Utbildningsnämnden.
- Det fungerade jättebra där, det är ett bra sätt för oss att höra vilka frågor som är mest angelägna för verksamheten. På varje nämndsmöte ska de som har varit ute i en verksamhet rapportera tillbaka till de andra, det ska bli spännande att höra deras tankar och funderingar. Nämndens fokus är barnens bästa.

En rosa pratbubbla i papper mot en träskiva.
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2017-06-05 08.38

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-06-02] Närmare väg till de förtroendevalda

g q n C