Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturreservatet Rya åsar föreslås att utökas med 12 hektar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Det omtyckta naturreservatet Rya åsar föreslås att utökas med ungefär 12 hektar vid Björbobacken, strax väster om Ryda idrottsplats.

Det omtyckta naturreservatet Rya åsar föreslås att utökas med ungefär 12 hektar vid Björbobacken, strax väster om Ryda idrottsplats. Byggnaden Björbostugan kommer inte att ingå i reservatet.

Det nya området blir samtidigt den nya entrén till Rya åsar. Förutom att bevara och utveckla Rya åsar som område för rekreation, vill Borås Stad värna och stärka områdets naturmiljöer och hotade arter.

Det tredje uttalade syftet med utökningen är att återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer. I kartmaterial från 1890-talet benämns området som ängsmark, och i 1936 års skogsbruksplan som betesmark. Man hoppas också kunna begränsa eller utrota bland annat den invasiva parkslide som växer här.

Skötseln kommer att ingå i kommunens skogsförvaltning.

Det kommunala naturreservatet Rya åsar, 550 hektar stort, bildades 2001. En hektar är 10 000 kvadratmeter.

Information och beslutsunderlag om utökningen

Synpunkter

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om det utökade naturreservatet. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt till Borås Stad, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås senast den 21 augusti 2020

Vy från Rya åsar.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-06-04] Naturreservatet Rya åsar föreslås att utökas med 12 hektar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol