Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts

Artikeln publicerades:

Nu har ansökan för skolskjuts inför nästa läsår 2022/2023 öppnat. Tänk på att alla som önskar skolskjuts måste ansöka om det oavsett vilken årskurs eleven ska börja. Ansök senast 15 april.

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten. Borås Stad erbjuder skolskjuts för elever i förskoleklass och årkurs 1-9 baserat på avstånd mellan skolan och hemmet, vilka trafikförhållanden som råder på elevens väg till skolan, om eleven har en funktionsnedsättning eller om det finns en annan särskild omständighet. Avståndet mellan hemmet och anvisad skola är minst:

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-9: 3 km

Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg mellan elevens bostad och skola/ påstigningsplats.

Elever och vårdnadshavare som valt en annan skola än den skola där kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts oavsett avståndet till skolan.

För att försäkra att din ansökan behandlas i tid innan skolan startar behöver vi ha in din ansökan senast den 15 april. Du ansöker enkelt via vår e-tjänst.

Läs mer och ansök

En skolbuss med barn i.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-01] Nu är det dags att ansöka om skolskjuts

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol