Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu blir det enklare för föreningar och organisationer att låna lokaler i aktivitetshusen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat om nya riktlinjer för föreningar och organisationer som vill låna lokaler i Borås Stads olika aktivitetshus. Syftet är att det ska bli fler aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling i områdena.

– Många föreningar och organisationer har ett stort behov av lokaler till möten. Nu gör vi det enklare för dem att låna lokaler i våra aktivitetshus. Med nya gemensamma riktlinjer blir det tydligt hur lokalerna kan användas, vilka som kan låna och när. Det skapar förutsättningar för fler aktiviteter vilket kan bidra till positiv utveckling i området, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Lokaler för möten

I Borås finns fem olika så kallade aktivitetshus. Här samlas kommunal verksamhet som till exempel medborgarservice, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet, kulturskola och seniorverksamhet under samma tak.

I aktivitetshusen finns lokaler som passar bra för olika möten och evenemang. De används först och främst av kommunens verksamheter, men även idéburna organisationer kan låna lokaler i aktivitetshusen när de är lediga.

Nya riktlinjer

Den 21 februari beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om nya riktlinjer för utlåning av lokaler till idéburna organisationer samt kommunala verksamheter och bolag. Syftet är att det ska bli enklare för föreningar, stiftelser, trossamfund och studieförbund att låna lokaler för olika aktiviteter.

De nya riktlinjerna gäller för alla mötesplatser och tydliggör vilka som kan låna lokaler, hur lokalerna kan användas och till vilka ändamål. Aktörer som lånar lokaler kan använda dem till aktiviteter som främjar gemenskap, bidrar till en positiv områdesutveckling och en jämlikare hälsa bland invånarna. Information om utlåning av lokaler och vilka villkor som gäller finns på respektive aktivitetshus webbsida på boras.se Länk till annan webbplats..

– Idéburna organisationer är viktiga för demokratin. De är medskapare till ett gott liv och är viktiga aktörer när det gäller att utveckla och upprätthålla en jämlik folkhälsa. Därför vill vi gem dem bättre förutsättningar att verka i våra aktivitetshus, inte minst på tider när lokalerna inte används av kommunens egna verksamheter, säger Mia Wallengren, förvaltningschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Bakgrund: Borås Stads aktivitetshus

I Borås finns det fem aktivitetshus som riktar sig till olika åldrar. Här erbjuds olika sociala aktiviteter och medborgarservice.

  • Norrbyhuset
  • Hässlehuset
  • Mötesplats Sjöbo
  • Hultahuset
  • Mötesplats Kristineberg
Personer som har ett möte. På bordet står en dator.
Information, ikon

Mer om

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-22] Nu blir det enklare för föreningar och organisationer att låna lokaler i aktivitetshusen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol