Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu byggs det om längs Skaraborgsvägen vid Knalleland

Artikeln publicerades:

Allt fler boråsare väljer att åka kollektivtrafik. Därför planeras busshållplatser längs Skaraborgsvägen, som passerar mellan Borås Arena och Knalleland, byggas om. Det kommer öka säkerheten både för dig som åker buss och dig som rör dig i området. Arbetet förväntas börja i vecka 45 och kommer pågå till våren 2022

Under arbetets gång kan störningar i trafiken förekomma, men totala stopp i trafiken bedöms inte hända. Däremot kommer lokalgatan som går längs med Skaraborgsvägen att stängas av för genomfart. Ombyggnationen kommer att ske i etapper med start från korsningen Skaraborgsvägen-Bergslenagatan.

Västtrafik ansvarar för att schemalägga hur busslinjerna ska gå, så dubbelkolla din resa om du planerar att åka buss via sträckan. Tänk på att linjerna kan förändras under arbetets gång.

För linje 3 är hållplatserna Ryavallen läge B, Alideberg läge A och Knalleland läge A indragna. Närmaste hållplats för linje 3 blir Borås Arena, läge B.

För linje 31, 150 och 582 är hållplatsen Ryavallen läge B indragen och närmaste hållplats blir Erikslund läge B.

Linje 1 åker som vanligt.

En bussfil

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-08] Nu byggs det om längs Skaraborgsvägen vid Knalleland

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol