Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu påbörjas bygget av det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd

Artikeln publicerades:

Den 26 april togs det första officiella spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende på Kristineberg som planeras stå färdigt i januari 2025.

På förmiddagen den 26 april togs det första spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd som planeras vara klart för inflyttning i början av 2025. Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och äldrenämnden och Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldre förvaltningen var på plats och invigde byggprojektet.

Ett boende för boråsaren i framtiden

– Det finns ett stort behov av fler vård- och omsorgsboenden. Det är många som väntar i kö och det är många som blir äldre. Det här boendet kommer att komma till nytta för många boråsare i framtiden och vi planerar fler byggprojekt framöver, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

– Vi på Vård- och äldreförvaltningen har haft ett nära samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen för att ta till vara på all kunskap vi har kring hur man driver vård och omsorg in i framtiden. Bland annat tar vi med oss stora lärdomar från pandemin om hur vi kan utforma ett boende för att möta vårdhygieniska krav. Vi tar även med oss tidigare kunskap om hur vi kan skapa en utemiljö som är tillgänglig och stimulerande, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldre förvaltningen.

Fokus på tillgänglighet och hållbarhet

Det nya vård- och omsorgsboendet kommer bestå av 73 lägenheter och vara fyra våningar högt. Varje lägenhet kommer att vara 35 kvadratmeter med utrymme för egen tvättmaskin. Det kommer även att finnas möjlighet till uteplatser på varje våningsplan. Fasaden kommer att bestå av återvunnet tegel och huset kommer att utrustas med solceller på taket.

Möjlighet till utbyte mellan generationer

Vård- och omsorgsboendet kommer att ligga i nära anslutning till Stinebackens förskola. I utemiljön kommer det att finnas en vattendamm och ett växthus som kan nyttjas av både boendet och den intilliggande förskolan.

– Närheten till förskolan är något vi ser som otroligt positivt, att man kan samarbeta över generationer. Nu kommer vi bygga så pass nära att det är möjligt, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldre förvaltningen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-28] Nu påbörjas bygget av det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol