Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Nu ska Stadshusets entré byggas om

Artikeln publicerades: 2019-09-13 11.24

På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och besökarna hänvisas istället till ingången vid statyn Folktalaren. Rörelsehindrade besökare hänvisas till ingången vid innergården på baksidan.

Stadshusets entré ska byggas om för att göras mer lättillgänglig, välkomnande och säker. Bland annat kommer både ljud- och ljusmiljön att förbättras.

- Ljusen i hallen ska ses över, idag upplever många att det är väldigt mörkt, säger säkerhetschef Rangbar Mohammad. Det nya vindfånget ska ge bättre ventilation och göra det mer ljudisolerat.

Innan ombyggnationen drar igång på måndag flyttas receptionen tillfälligt upp till plan 2, vid Kommunikationsavdelningen.

- Där har man god uppsikt över ingångarna mot terrassen och baksidan, som är de som kommer användas under ombyggnadstiden, säger säkerhetschef Rangbar Mohammad. Personalens trygghet och den fysiska arbetsmiljön är några orsaker till att man valt att flytta den tillfälliga receptionen just dit.

Ny besöksrutin

Samtidigt kommer en ny besöksrutin införas som innebär att besökare ska anmäla sig i receptionen och sedan vänta där på att bli hämtade.

Informationen till besökarna är en annan viktig del av ombyggnationen. I den nya entrén ska finnas digitala skärmar där besökarna själva kan söka information. På en digital anslagstavla på vänster sida ska man kunna ta del av kommande evenemang med mera. Dessutom blir det två informationsdiskar, varav en för receptionen.

- Som besökare ska man kunna söka information själv, och känna att man är i stadens hus, säger Rangbar Mohammad. Receptionspersonalen får dessutom en mycket bättre översyn av besökarna än de har idag.

Säkrare för besökare och anställda

Entrén byggs också om i syfte att bli säkrare för både besökare och personal. In i själva entrén kommer alla kunna ta sig men för att komma vidare in i Stadshuset måste man först anmäla sig och därefter bli hämtad av den person man är där för att träffa. Att veta vilka som befinner sig i huset underlättar också vid en eventuell brandutrymning.

- Idag kan in- och utflödet i Stadshuset ge en känsla av otrygghet och bristande kontroll av vilka som befinner sig i huset, säger Rangbar Mohammad. Det är viktigt att de anställda känner sig trygga och att vi har rutiner och arbetssätt som tryggar besökarens närvaro i våra lokaler.

Under byggtiden kommer området runt huvudentrén att stängas av.

Ombyggnationen av Stadshusets entré beräknas pågå i fyra till sex månader.

Stadshuset.

Nu påbörjas ombyggnationen av Stadshuset entré.

Senast ändrad: 2019-09-19 10.58

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-13] Nu ska Stadshusets entré byggas om

g q n C