Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Nya jobbvägar i äldreomsorgen

Artikeln publicerades: 2018-06-07 15.40

Serviceassistent blir en ny yrkestitel inom äldreomsorgen i Borås Stad, och titeln vårdbiträde kommer åter att aktualiseras. Tillsammans med Arbetslivsförvaltningen och Vuxenutbildningen skapar Vård- och äldreförvaltningen en trestegsmodell för personer som befinner sig i etableringssystemet, så att de kan börja som serviceassistenter, gå vidare till vårdbiträde och sedan till undersköterska.

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde på tisdag, den 12 juni, tas ärendet om ny yrkestitel upp till beslut. Grunden till ärendet är att det råder brist på undersköterskor inom äldreomsorgen.

Serviceassistenter kommer att utföra serviceinsatser för dem som har fått dessa insatser beviljade, till exempel tvätt och städ. Vårdbiträdena utför enklare omsorgsinsatser, till exempel ledsagning, social kontakt, dusch och övriga hygieninsatser. De som är utbildade undersköterskor jobbar med omfattande, komplexa omsorgs- och omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation.

– Alla brukare ska få den hjälp de har rätt till och därför behöver vi locka fler till jobb inom äldreomsorgen. Med trestegsmodellen gör vi det enklare att börja arbeta inom äldreomsorgen, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Trestegsmodellen innebär att personer som befinner sig i etableringssystemet kan gå igenom utbildning i tre olika steg för att bli serviceassistent, vårdbiträde och undersköterska. Varje trappsteg i utbildningsmodellen motsvarar ett arbetsområde. För att gå vidare i modellen krävs att personen når upp till de fastställda kraven inom respektive steg. Godkända kompetenskrav inom varje steg leder till tillsvidareanställning inom Vård- och äldrenämndens verksamheter (hemtjänst, korttid och vård- och omsorgsboende).

En urvalsgrupp med representanter för Vård- och äldreförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och fackliga ombud från Kommunal kommer under hösten 2018 att påbörja arbetet att välja ut lämpliga personer till respektive utbildningsnivå. I januari 2019 beräknas de första utbildningsinsatserna starta. Utbildningsinsatserna är individuellt anpassade.

– För oss inom Alliansen är det viktigt att våra undersköterskor arbetar med det de är utbildade för. Därför la vi initiativärendet om att skapa en ny yrkestitel inom äldreomsorgen i oktober förra året. Nu känns det väldigt bra när vi kan fatta beslut i ärendet, säger Kerstin Hermansson (C), 1:e vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Det råder politisk enighet i nämnden om beslutet, alla ser behovet av nya sätt att rekrytera personal och att använda undersköterskornas kompetens på rätt sätt.

– Många vet nog inte om att vi inom äldreomsorgen bedriver väldigt avancerad sjukvård i hemmet och på vård- och omsorgsboenden. Mycket av detta utförs av våra undersköterskor på delegation från hälso- och sjukvårdspersonal. Vi måste säkerställa att denna vård blir utförd och då behöver vi fler som jobbar med till exempel serviceinsatser, säger Bengt Bohlin (S), 2:e vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Dammugeri.

Nu skapas en trestegsmodell för personer som befinner sig i etableringssystemet, så att de kan börja som serviceassistenter, gå vidare till vårdbiträde och sedan till undersköterska. Bild: Matton

d

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-06-10 10.56

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-06-07] Nya jobbvägar i äldreomsorgen

g q n C

p

Kontakt