Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ny förvaltningslag med den enskildes rättssäkerhet i fokus

Artikeln publicerades: 2018-07-06 11.09

En ny förvaltningslag gäller sedan den 1 juli 2018. Målsättningen med den nya lagen har bland annat varit att stärka den enskildes rättssäkerhet i kontakt med myndigheter, och att snabba på ärendehanteringen.

En nyhet är att medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan ger en ny möjlighet att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats. Den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader.

Kritikerna av dröjsmålstalan som ett nytt rättsmedel menar att det inte kommer att lösa de problem som finns med allt för långa handläggningstider hos myndigheter. En möjlighet för den enskilde att vända sig till domstol som därefter, utan några sanktionsmöjligheter, ska ålägga handläggande myndighet att påskynda ärendet antas få begränsad effekt i praktiken. Det återstår att se vad som blir resultatet nu när lagen har trätt i kraft.

Dessutom innebär den nya förvaltningslagen bland annat att:

  • Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.
  • Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.
  • Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.
  • En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten förbättras.
  • Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.
Paragraf-tecken.

Senast ändrad: 2018-07-06 11.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Ny förvaltningslag med den enskildes rättssäkerhet i fokus

g q n C