Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt stöd till barn och unga anhöriga

Artikeln publicerades:

Många barn och unga tar ett stort ansvar för någon i sin närhet, ibland så stort att det går ut över deras egen hälsa. Nu startar Borås Stad verksamhet för att ge stöd till unga anhöriga, barn och ungdomar i åldern 7-18 år.

Barn och unga kan stötta och hjälpa eller oroa sig för någon i sin närhet. Det kan vara ett syskon, en förälder, en kompis eller någon annan som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk av något slag. Det är inte ovanligt att dessa barn och unga känner ett stort ansvar, får svårt att koncentrera sig, känner sig mindre viktiga eller ensamma.

För att ge barn och unga som är anhöriga stöd startar Borås Stads anhörigkonsulenter nu verksamhet som riktar sig till gruppen 7-18-åringar.

– Vi har under åren fått många frågor om insatser till barn och unga anhöriga, men har tidigare inte haft uppdraget att ge stöd till den gruppen. Nu är vi glada att äntligen kunna erbjuda detta stöd, säger Anna Rångemyr, en av anhörigkonsulenterna.

– Stödet kommer att ges på olika sätt, fortsätter AnnaLena Dolk, anhörigkonsulent. I enskilda samtal vill vi ge möjlighet för barnet/ungdomen att uttrycka tankar och känslor och få ställa sina frågor, så att de kan få stöd och information för att deras anhörigsituation ska bli mer begriplig och hanterbar.

Ibland kommer anhörigkonsulenterna att behöva lotsa vidare till andra former av insatser, till exempel elevhälsan, ungdomsmottagningen eller Närhälsan, Ungas psykiska hälsa.

Gruppaktiviteter

– Under våren kommer vi också att erbjuda gruppverksamhet, där barnen/ungdomarna kan träffa andra i liknande situation. Grupperna ordnar vi i samarbete med diakoner från Svenska kyrkan i Borås, säger AnnaLena.

Det finns flera sätt att kontakta anhörigkonsulenterna. Det går bra att fylla i ett kontaktformulär på hemsidan, skicka e-post på: barnsomanhoriga@boras.se. Det går även bra att ringa Borås Stads växel 033-35 70 00 och fråga efter anhörigkonsulenterna.

– Vi hoppas att vi kan nå ut till de som behöver vårt stöd genom att föräldrar och andra vuxna, som kommer i kontakt med barn och unga, vet om att vi finns och hjälper till att ta kontakt med oss, säger Anna.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Illustration av barn på bänk
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-25] Nytt stöd till barn och unga anhöriga

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol