Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Ombyggnation på Brämhultsvägen

Artikeln publicerades:

Under hösten 2019 kommer Borås Stads tekniska förvaltning utföra ett projekt för att öka säkerhet för såväl fotgängare som cyklister på Brämhultsvägen.

I projektet ingår en ombyggnation av gång- och cykelbanan längs med Brämhultsvägen mellan Fjärde villagatan och Sjunde villagatan. Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksäkerheten för cyklister och gående samt att underlätta vinterväghållningen av cykelbanan.

Längs med Brämhultsvägen står idag en allé med träd av sorterna skogslönn och oxel. Allén kantade tidigare en trottoar, men i samband med att det behövdes en cykelväg på sträckan gjordes trottoaren om till cykelväg. I det skedet var förhoppningen att träden skulle kunna bevaras. Men som läget ser ut nu kan vi inte längre garantera trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, då cykelbanan är för smal. Därför har beslut tagits att ta ner träden och ersätta dem med nya och ännu fler träd.

De nya träden kommer stå längre från bilvägen vilket gör att cykelbanan kan göras säkrare genom att den breddas och görs tvåfilig. Träden kommer dessutom dela av gång- och cykelbanan på ett nytt sätt som gör att fotgängare får en egen fil och därmed begränsas risken att fotgängare och cyklister krockar.

Ombyggnationen av cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Just Brämhultsvägen är en cykelväg som används frekvent och det har därför beslutats att vägen ska prioriteras för förbättring enligt Borås Stads cykelplan 2018-2019. Projektet väntas vara klart våren 2020.

Illustration som visar hur det kommer bli efter ombyggnationen.
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-10] Ombyggnation på Brämhultsvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol