Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppet brev till invånarna i Borås

Artikeln publicerades:

Det är besvärliga tider i landet och världen. Effekterna av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19, påverkar oss alla. Viruset känner inga gränser. Det viktigaste är nu att så långt möjligt hindra den snabba smittspridningen, och skydda de svagaste i vårt samhälle.

Hög ålder och underliggande sjukdomar är riskfaktorer som kan göra att den som smittas drabbas hårdare och svårare. För de flesta andra som blir sjuka är symptomen ganska lindriga, med hosta, feber och kanske muskelvärk.

De åtgärder som införts på nationell nivå av regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter är till för att just hindra en snabb smittspridning. Detsamma gäller de beslut vi fattar i Borås Stad.

Det är åtgärder och beslut som får stora konsekvenser på olika sätt; konserter och konferenser ställs in, anhöriga till någon på ett vård- och omsorgsboende tvingas avstå från besök. De mer utsatta i vårt samhälle blir ännu mer utsatta.

För att hantera den här krisen har vi i Borås Stad samlat våra resurser. En central krisledning samordnar kommunens verksamheter och den gemensamma hanteringen av de problem som coronaviruset skapar.

Krisledningen samlar fortlöpande lägesbilder från kommunens verksamheter och agerar när så behövs. Den fattar nödvändiga beslut och ser till att vi har den uthållighet som krävs.

Kommunledningen och Borås Stads anställda gör allt vad vi förmår för att underlätta för er kommuninvånare under den här svåra tiden.

De verkliga hjältarna är alla de människor som kämpar på ute i våra verksamheter, i sjukvården och på andra håll i vårt samhälle där krisen nu sätter en enorm press.

Ni gör ett fantastiskt jobb!

Din roll som kommuninvånare är viktig. Gör vad du kan för att hindra smittspridning. Var noga med handhygienen. Respektera de förbud och restriktioner som gäller och håll dig hemma om du känner dig sjuk.

Du som är frisk och symptomfri jobbar på. Det finns kanske någon i din omgivning som är orolig. Ett lyssnande öra och några lugnande ord kan vara mycket värda.

Vet du någon som av något skäl behöver hjälp att tolka myndigheternas uppmaningar? Hjälp till att sprida kunskapen i den mån du kan.

Med gemensamma ansträngningar klarar vi de prövningar samhället nu utsätts för.

Vi står tillsammans i detta. Tillsammans tar vi oss igenom svårigheterna.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Annette Carlson
Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Kerstin Hermansson
Kommunstyrelsens andre vice ordförande

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Från vänster: Svante Stomberg, stadsdirektör, Annette Carlson Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Kerstin Hermansson Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande

Från vänster: Svante Stomberg, stadsdirektör, Annette Carlson Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Kerstin Hermansson Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-19] Öppet brev till invånarna i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol