Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Övergång till fjärr- och distansundervisning för en klass på Viskastrandsgymnasiet

Artikeln publicerades:

Smittskydd i Västra Götaland har följt utvecklingen av smittspridningen av covid-19 i en klass på Viskastrandsgymnasiet. Smittspårning har konstaterat att fallen har ett samband med privata fester i under höstlovet. På Smittskydd Västra Götalands inrådan väljer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att låta den aktuella klassen gå över till fjärr- och distansundervisning med omgående start fram till och med den 27 november.

- Vid fullföljer denna åtgärden i syfte att förhindra vidare spridning. För att våra skolor fortsatt ska kunna vara öppna krävs nu att alla elever på allvar följer råden från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att vi alla förväntas avstå från att gå på fester. Vi vill också uppmana alla våra elever med att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom, säger Christer Samuelsson förvaltningschef Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Beslut om övergång till fjärr- och distansundervisning är fattat i samråd med Smittskydd Västra Götaland och beslutet fattas av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, Andreas Cerny, den 11 november.

En person sitter vid ett bord och skriver.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-12] Övergång till fjärr- och distansundervisning för en klass på Viskastrandsgymnasiet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol